กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พันธกิจของกลุ่มงานเภสัชกรรม

เภสัชกรรมจุฬาฯ บริบาลด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ

ยึดมั่นความปลอดภัย ห่วงใยการใช้ยา

ติดต่อเรา