การศึกษา คือ การพัฒนาคนทั้งครบ

ให้เป็นคนดี มีความรู้ รักความจริง

เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขข้อมูลสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ SAR62

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ประวัติโรงเรียน

อัตลักษณ์

ตราประจำโรงเรียนโรงเรียน

นโยบายการศึกษา 2561

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการโรงเรียน

การเรียนระดับพื้นฐาน

การเรียนห้องประกอบการ

เครื่องแบบและทรงผม

มาร์ชคริสตสงเคราะห์

วารสาร สายใย

ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัครเรียน

ปรัชญา/คติพจน์/คำขวัญ

VDO การเรียนการสอน

VDO กิจกรรมคริสตะ


หน่วยงานภายใน

ผู้บริหาร

บาทหลวงงวัขรินทร์ สมานจิตผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ

คุณครูสุพรรณ สุวิชากร

ผู้อำนวยการ

การจัดการเรียนรู้

อบรม PLC

อบรมงานประกันคุณภาพภายใน

ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ประชุมคณะทำงานปกป้องและคุ้มครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเซนต์มอริส

กิจกรรมโรงเรียนคริสตสงเคราะห์

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการแนะแนว ป.6

มิสซาปิดปีการศึกษา 2563

งานสัปดาห์วิชาการ

มุมหนังสือ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image