Christelijke informatiedag seksueel misbruik

Op D.V. zaterdag 28 april 2018 wordt er een christelijke informatiedag seksueel misbruik georganiseerd in Nijkerk.

De dag begint om 10 uur (inloop vanaf 9:30 uur). Rond 15:00 uur zal de dag afgesloten worden.

We nodigen jou als lotgenoot of belangstellende van harte uit deze dag met ons mee te maken.


Het doel van deze dag is om lotgenoten en belangstellenden van seksueel misbruik elkaar te laten ontmoeten en kennis met elkaar te delen.


Tijdens deze dag zullen er 2 lezingen gehouden worden:

Dhr. R. Oost zal spreken over het thema Wat seksueel misbruik met je doet.

We willen stil staan bij de gevolgen van seksueel misbruik. Wat gebeurt er in het moment van misbruik en hoe groot is de schade? Wat kun je doen om de schade te beperken en wat heb je nodig om weer heel te worden? Ook kijken we naar de rol van de dader toen en in je huidige leven.


In de tweede lezing zal ds. G.A. van den Brink spreken over het thema Altijd vergeven?

Wat als de dader zegt: jij moet vergeven? Of als de kerk dat zegt? Of als jouw eigen hart dat zegt?

Slachtoffers ervaren vaak een dubbele last – de last van het misbruik en de last om te moeten vergeven.

In mijn lezing ga ik in op de vraag wat vergeven eigenlijk is. Waarom legt de Bijbel er zoveel nadruk op? Hoe dat je dat, vergeven? En hoe kom je zover? Waarom zou ik willen vergeven?

Veel vragen, maar we gaan op zoek naar bijbelse antwoorden.


Voor deelname vragen we een bijdrage van 10 euro. Dit bedrag graag contant meenemen. Het bedrag is inclusief lunch. Heb je dieetwensen, geef het dan tijdig door.

Je kunt je aanmelden door je naam door te geven via info@christelijkeinformatiedagseksueelmisbruik.nl

Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 25 april a.s.

Een paar dagen voor de informatiedag worden de uitnodigingen verstuurd, waarin o.a. de exacte locatie wordt doorgegeven.

We hopen dat er voldoende belangstelling voor deze dag zal zijn.

Heb je vragen? Stel ze gerust via info@christelijkeinformatiedagseksueelmisbruik.nl

<< Bekijk hier de flyer >>