สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา (ช.พ.พ.)

การประชุมคณะกรรมการ  ประจำเดือน มีนาคม 2567
โดย นางสาวลาวัลย์  ธุระเสร็จ  นายกสมาคมฯ