Тематичні дистанційні професійно-фахові курси підвищення кваліфікації за вибором педагогів

Тематичні дистанційні курси розроблено відповідно до ключових завдань, зазначених у концепції «Нова українська школа», Положенні про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235, які передбачають створення системи дистанційного навчання для підвищення кваліфікації вчителів, запровадження сучасних технологій викладання засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Структура курсів передбачає онлайн-комунікацію (вебінари, онлайн-лекції), самостійну роботу слухачів з електронним контентом, практичні завдання та онлайн-тестування.

Вартість курсів:

30 годин - від 100 до 150 грн. з особи (термін навчання – від 2 тижнів до 1 місяця, форма – дистанційна (повністю віддалене навчання);

6-8 годин - від 60 до 90 грн. з особи (термін навчання – 1 тиждень, форма – дистанційна (повністю віддалене навчання).

Точна вартість навчання відображена у навчально-тематичному плані як складовій Програми дистанційного курсу.

Замовити навчання за короткотривалими дистанційними курсами професійного розвитку можна для групи педагогічних працівників від 20 до 35 осіб (анкета для реєстрації та контактна інформація про автора-розробника курсу розміщені у відповідних розділах ).

Замовлення від груп кількістю менше 20 осіб або індивідуальні замовлення необхідно надсилати на електронну адресу автора-розробника курсу, який в індивідуальному порядку повідомить про спосіб і строки проходження навчання малочисельних груп або індивідуальних замовників.

Навчання за короткотривалими дистанційними курсами професійного розвитку можуть пройти педагогічні працівники закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

За результатами навчання педагогічні працівники отримують сертифікат відповідного зразка (6, 8, 30 академічних годин).