Welkom op de homepage van Cherica

gesprek met…


heel kort bij essentie van energie geweest

het ‘goddelijke’, de ervaring van eenheid in verscheidenheid,

in alles rond en in ons, in het nu, in de gewone

werkelijkheid, het gewone leven

de ‘god’ op een niet bedreigende of ver affe manier, maar als een verhoogd bewustzijn

dat ons blij maakt in communicatie tussen twee mensen

het besef van het dynamische, de continue schepping van alles, het besef dat

er niets statisch is, dat alles elk moment nieuw is en doordrongen

van een stralend licht of

zoiets als ‘bezielde’ energie, dat wat we ervaren als scheppend,

zodat het alles vorm geeft en wij daarin bestaan, bewustzijn inbegrepen,

het is alsof ons zelfbewustzijn het bewustzijn van de energie zelf is,

en dat alles wat bestaat de eeuwige dans van ‘god’ maakt, wij inbegrepen,

en de tijd die stilstaat of zich voort haast als in een storm,

of de vorm aanneemt van het gewone dagelijkse ritme van het leven,

maar die eigenlijk niet bestaat,

die een illusie is waarop wij ons dagelijks bestaan baseren in op

zijn best de illusie van het nu.

een glimp van de eeuwige dans van het bestaan

Cherica Convents

Antwerpen

+32 475 73 80 53