Ceník

Pronajímá se celý objekt na požadovanou dobu, minimálně však 2 noci.

Ceník:

  • pronájem chaty:

    • víkend (Pá-Ne) 12 000 Kč

    • týden 24 000 Kč

  • centrální vytápění 900 Kč/den

  • vratná kauce 3000 Kč

  • 20Kč osoba/noc poplatek obci (dle obecní vyhlášky 1/2021 a zákona 565/1990 Sb o místních poplatcích)


Cena pronájmu nezahrnuje spotřebovanou elektřinu, ta se platí zvlášť při odjezdu podle odečtu z hodin.

Vodné a stočné je již započítáno v ceně pronájmu.

Ve společenské místnosti jsou k dispozici krbová kamna, dřevo je dostupné v blízkém lese nebo již připravené na dvoře chaty (za symbolický poplatek).

Prosíme přečtěte si provozní řád níže:

Provozní řád chaty Polesí


Povinností ubytovaných hostů je seznámit se s provozním řádem chaty Polesí a dodržovat jej.

Začátek a konec pobytu:

1. Není-li dohodnuto jinak, ubytování je možné mezi 16. a 19. hodinou. Čas převzetí objektu vždy upřesněte, nejlépe den předem.


2. Sjednaná částka za ubytování se platí při příjezdu v hotovosti, pokud nebyla zaplacena předem převodem na účet.

3. Při příjezdu přebírají hosté chatu uklizenou a bez zjevných závad. Veškeré zjištěné závady je nutno ihned nahlásit telefonicky provozovateli.


4. V den odjezdu je třeba předat chatu do 11 hodin, pokud není předem domluveno jinak.

5. Před odjezdem z chaty je povinností ubytovaných:

Uklidit ve všech pokojích, tj. vrátit všechen nábytek na svá místa a vysát.

Uklidit ve společných prostorech – vysát ve společenské místnosti, setřít podlahy v kuchyni, koupelnách a na toaletách.

Umýt a uklidit veškeré nádobí. Lednice ponechat při odjezdu otevřené.

Vyčistit krbová kamna, byla-li během pobytu používána.

Odvézt veškeré potraviny a pokud možno i směsný odpad. Plasty a papír je možné zanechat v přístřešku u vjezdové brány, vytříděné v pytlích. Pokud můžete odvézt i tříděný odpad, budeme rádi.

Zavřít všechna okna a zamknout dveře.

6. Při odjezdu bude proveden odečet elektrické energie. Povinností ubytovaných je zaplatit spotřebovanou energii v ceně 8 Kč/kWh.

Pravidla pobytu v chatě

1. Celý objekt je přísně nekuřácký. Zároveň je zakázáno jakkoli manipulovat s ohněm v 1. patře. 2. Na dvoře chalupy a na zahradě platí noční klid od 22:00 do 7:00, který je nutné důsledně dodržovat.

3. Při vstupu do budovy si očistěte obuv. Do prvního patra je zakázáno vstupovat v botách.

4. Je zakázáno vynášet nábytek z místností.

5. V krbových kamnech je možné spalovat pouze dřevo, žádné uhlí.

6. Na WC nevhazujte do záchodové mísy nic jiného než toaletní papír. Použijte odp. koše.

7. Pobyt malých domácích zvířat v objektu je možný, mimo pokoje 1,2,3, 10 a 11.

8. V případě poškození vybavení chaty či zanedbání úklidu si provozovatel vyhrazuje právo požadovat odpovídající finanční náhradu.