ฌาปนสถานกองทัพบก

สาขากองทัพภาคที่ 2 (วัดสุทธจินดา พระอารามหลวง)

บริการฌาปนฌาปนกิจCovid-19 กิจศพ Covid-19 ฟรี !!!

ช่องทางช่องทางติดต่อ ติดต่อ

ประวัติและความเป็นมาของการจัดตั้งฌาปนสถาน

เมื่อปี พ.ศ.2526 ได้มีดำริที่จะสร้างฌาปนสถานขึ้นบนเนื้อที่ 11 ไร่สำหรับเป็นทึ่ประกอบพิธีประชุมเพลิงของข้าราชการทหารตำรวจอาสาสมัคร และพลเรือนที่เสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศชาติโดย พลโท พักตร์  มีนะกนิษฐ แม่ทัพภาคที่ 2  มีความปรารถนาที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ความสะดวกสบาย และความประหยัดแก่กำลังพลและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในการจัดงานศพตามประเพณีนิยมประการหนึ่ง  และเพื่อให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของ ข้าราชการเหล่านั้น  ผู้ซึ่งได้สละชีวิตของตน  เป็นชาติพลีเพื่อผืนแผ่นดินเกิดอีกประการหนึ่ง จึงได้ฝันฝ่าต่อสู้ปัญหานานัปการ  ริเริ่มและดำเนินการของบประมาณจากกองทัพบก   ซึ่งได้รับอนุมัติให้มาเป็นจำนวนเงิน  5,000,000.- บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน ) คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของท่าน แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เลือกสถานที่สำหรับสร้าง ฌาปนสถานกองทัพบก (กองทัพภาคที่ 2) ที่ข้างวัดสุทธจินดา  ด้านทิศใต้  ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่ ที่มีความ เหมาะสม และสะดวกสบายทุกประการจึงได้ดำเนินการก่อสร้าง  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2526  เป็นต้นมา และแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม