กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับกิจกรรม

ข่าวสาร

การมอบเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน ในกิจกรรม

"Bike อุ่นไอรัก" (เพิ่มเติม)

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก

ณ จังหวัดจันทบุรี" มารับเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

โดยขอให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

(บัตรตัวจริง ที่มีเลขประชาชน 13 หลัก) มาแสดงตนในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

(เพื่อความสะดวกในการค้นหา เมื่อท่านเปิดไฟล์มาแล้ว กรณีเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถกดปุ่ม Ctrl+F ที่คีย์บอร์ดเพื่อช่วยในการค้นหา แล้วค้นโดยชื่อหรือนามสกุล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก จ.จันทบุรี

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน


update: 4/12/2561

แผนที่จุดจอดรถ