กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับกิจกรรม

ข่าวสาร

พิธีมอบเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (เพิ่มเติม)

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก ณ จังหวัดจันทบุรี" มารับเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนฯ ตั้งแต่ลำดับที่ 1-5000 ที่ยังไม่ได้รับเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน

2) ผู้ลงทะเบียนฯ ตั้งแต่ลำดับที่ 5001-5502 มารับเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน (ที่จังหวัดได้รับมอบมาเพิ่มเติม 502 ตัว)

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

โดยขอให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (บัตรตัวจริง ที่มีเลขประชาชน 13 หลัก) มาแสดงตนในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

การแต่งกายของผู้มีสิทธิรับเสื้อพระราชทาน : แต่งกายชุดสุภาพ

(เพื่อความสะดวกในการค้นหา เมื่อท่านเปิดไฟล์มาแล้ว กรณีเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถกดปุ่ม Ctrl+F ที่คีย์บอร์ดเพื่อช่วยในการค้นหา แล้วค้นโดยชื่อหรือนามสกุล)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน


ผู้มีรายชื่อได้รับเสื้อพระราชทาน รายชื่อจะอยู่ ลำดับที่ 1 - 5,000

โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารยืนยันการลงทะเบียน มารับเสื้อพระราชทานด้วยตนเอง

การแต่งกายชุดสุภาพ: กางเกงขายาว กระโปรงยาวคลุมเข่า

งดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงยืนส์ กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า

(เพื่อความสะดวกในการค้นหา เมื่อท่านเปิดไฟล์มาแล้ว กรณีเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถกดปุ่ม Ctrl+F ที่คีย์บอร์ดเพื่อช่วยในการค้นหา แล้วค้นโดยชื่อหรือนามสกุล)

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 5001 เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้ และโปรดติดตามการอัพเดทข่าวสาร ทางเว็บไซต์จังหวัดจันทบุรี www.chanthaburi.go.th หัวข้อ "Bike อุ่นไอรักจังหวัดจันทบุรี"


กำหนดการ

กำหนดพิธีรับเสื้อพระราชทาน

กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ของจังหวัดจันทบุรี


วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

----------------------------------------------------------------

ผู้มีรายชื่อได้รับเสื้อพระราชทาน ลำดับที่ 1 - 5,000 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารยืนยันการลงทะเบียน มารับเสื้อพระราชทานด้วยตนเองโดยหากเสื้อจักรยานที่ได้รับมอบไม่เป็นไปตามขนาดที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือไม่สามารถสวมใส่ได้ ให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง เช่น เสื้อภาพวาดฝีพระหัตถ์ มาร่วมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำหรับเสื้อจักรยานที่ได้รับมอบสามารถนำไปมอบให้แก่บุคคลในครอบครัวเพื่อสวมใส่ เข้าร่วมกิจกรรมหรือจะนำไปเก็บเพื่อเป็นที่ระลึกในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ก็ได้


การแต่งกายของผู้มีสิทธิรับเสื้อพระราชทาน : แต่งกายชุดสุภาพ


แผนผัง สถานที่รับเสื้อพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.


ภาพบรรยากาศกิจกรรมปั่นอุ่นไอรัก จ.จันทบุรี

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน


update: 4/12/2561

แผนที่จุดจอดรถ