WEJDŹ! ZOBACZ! ZOSTAŃ!Kiedy ponad 100 lat temu dyrektor Jakub Stefan Cezak zakładał Państwową Szkołę Kupiecką,
wiedział, że najważniejsze są kształcenie praktyczne i przygotowanie uczniów
do rzetelnego wykonywania zawodu w zmieniającej się rzeczywistości.

Tej koncepcji pozostajemy wierni do dziś!