MOBILNA SZKOŁA

"KARIERA DZIĘKI
UMIEJĘTNOŚCIOM ZAWODOWYM"


OGÓLNIE O PROGRAMIE

"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"


Projekt "KARIERA DZIĘKI UMIEJĘTNOŚCIOM ZAWODOWYM" realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego celem jest wspieranie uczniów i nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.


W wyniku realizacji projektu 30 uczniów naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych stażach, które odbywać się będą w różnych firmach - zgodnie z kierunkiem kształcenia. Praktyki odbywać się będą na terenie Hiszpanii przez okres czterech tygodni. 

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, uzyskanie praktycznych kompetencji i poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw. Projekt ma również podnieść kompetencje kluczowe, umiejętność samodzielnego uczenia się i porozumiewania w języku obcym.  


Pobyt na zagranicznych praktykach to dla uczniów CEZAKA szansa na zdobywanie zupełnie nowych doświadczeń, na poznanie własnych możliwości i przełamywania barier, a także okazja do poznania ludzi, ich zwyczajów i kultury, warunków pracy i życia w innym kraju. Taki wyjazd uczy samodzielności, współpracy w środowisku wielokulturowym, a przede wszystkim umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. To także niezwykła szansa na doskonalenie kompetencji językowych. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymują Certyfikat Europass Mobilność oraz zaświadczenie potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności i jest to niewątpliwie ważna przepustka zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.