Čeština bez papíru

Témata:

BYOD – využití žákovských mobilů (hlasování, Internetová jazyková příručka)

Využití programů a webových aplikací pro přípravu cvičení (LearningApps, Classtools, XMind, FlipQuiz, Tarsia...)

Zvýrazňování informací na webových stránkách (Diigo)

Aplikace pro organizéry (RWT: Vennův diagram, Timeline…)

Psaní v 21. století: Blogy (Kidblog, Edublogs...), nahrávání přednášek (iXplain...), prezentace, komiksy, typografie...

Tvorba testů v Google formulářích

Dílna čtení, elektronické knihy

Rozšířená realita

Nahrávání podcastů

Využití nástěnek

Videa (natáčení videotutoriálů, vkládání otázek do videí)

Hry


Cíl:

Kurz seznámí účastníky s tím, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech jeho částech – mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů (BYOD) i o aplikacích pro různé platformy (Windows, iOS, Android).

Prezentace pro iPady.