Čeština bez papíru

Obsah výuky - podrobný přehled témat:

1. BYOD – využití žákovských mobilů (hlasování, Internetová jazyková příručka)

2. Využití programů a webových aplikací pro přípravu cvičení (LearningApps, Classtools, XMind, FlipQuiz, Tarsia...)

3. Zvýrazňování informací na webových stránkách (Diigo)

4. Aplikace pro organizéry (RWT: Vennův diagram, Timeline…)

5. Blogy (Kidblog, Tackk...) + nahrávání přednášek (iXplain...)

6. Tvorba testů v Google formulářích, skript Flubaroo

7. Dílna čtení, elektronické knihy


Vzdělávací cíl:

Kurz seznámí účastníky s tím, jak využít moderních technologií v hodinách českého jazyka, a to ve všech jeho částech – mluvnici, slohu i literatuře. Budeme proto psát, hlasovat, vytvářet testy, cvičení a myšlenkové mapy i číst a tvořit, mluvit o využití žákovských mobilů (BYOD) i o aplikacích pro různé platformy (Windows, iOS, Android).


Inspirativní články:

Bloomova digitální taxonomie pro Android

Znáte SAMR model?

Kolo iPadagogiky