BYOD

BYOD

Bring your own device. Využití žákovských mobilů ve výuce.

Výhody:

 • Žáci se cítí být mnohem více zapojení do výuky díky pohodlnějšímu a osobnějšímu přístupu, používají vlastní aplikace a záložky.
  • Je mnohem lepší, když mají Internetovou jazykovou příručku v záložkách ve svých mobilech.
  • Mohou si stáhnout vlastní e-knihy.
  • Lépe si pamatují stránky určené k procvičování. Vrací se k nim i po vyučování.
 • Lépe kontrolují své vlastní učení.
  • V klasickém procvičování si více všímají, v čem konkrétně dělají chyby.
 • Diferencovaná výuka, každý má možnost učit se svým tempem.
  • Úkoly můžeme odstupňovat, každý se tak posouvá tam, kam potřebuje.
 • Rychlá zpětná vazba.
  • Díky některým aplikacím můžeme položit otázku celé třídě, okamžitě známe odpovědi a můžeme podle nich upravit další výuku.
 • Rozvoj digitálních kompetencí překračujících hraní her a využití sociálních sítí.
  • Posun výuky od pouhého předávání vědomostí k práci s informacemi.
  • Práce s informacemi se posunuje na úroveň jejich kritického vnímání, zpracování originálními způsoby, dalšího sdílení a hodnocení práce jiných spolužáků.
 • Výuka je interaktivnější, protože téměř každý má přístup k přístroji.
 • Okamžitě můžeme podle potřeby přidat nečekanou aktivitu.
 • Zvýšení virtuální komunikace mezi žáky i učiteli.
 • Materiály k úkolům, výukovým hrám i projektům dispozici neustále.
 • Lépe se chovají ke svým vlastním zařízením.
 • Trénink učitelů v užívání BYOD zvyšuje digitální gramotnost a pedagogické dovednosti učitelů.

Nevýhody:

 • Musí mít připojení na školní wifi.
 • Mohou mít různé systémy.
 • Přístroj nemusí mít všichni ve třídě.
  • Situace může být stresující pro žáka bez mobilu.
 • V případě anonymních účtů možnost nevhodného chování a ničení práce ostatních.
 • Odvádění pozornosti např. k sociálním sítím.

Užitečné stránky:Aplikace pro testy, soutěže, hlasování:

Není potřeba stahovat do mobilů další aplikace.

Inspirativní článek na Pepoušově nápadníku: Hlasovací systémy

Srovnání testovacích aplikací: Co jsem vyzkoušela

Generátory QR kódů: