Semita honestae vitae

Cesta k slušnému životu"Väčšinu dôležitých vecí na svete dokázali ľudia, ktorí sa snažili aj vtedy, keď sa zdalo, že už nepríde žiadna pomoc." – Dale Carnegie 


Semita Honestae Vitae ( Cesta k slušnému životu) je občianske združenie, ktoré vykonáva činnosti spojené s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, vzdelávania, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov. Cieľom nášho Združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä poskytovanie pomoci ľudom v núdzi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií a nevedia si pomôcť sami. Dôraz pri našej činnosti kladieme na potrebu dialógu a konsenzu, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a všestranné rozvíjanie medziľudských vzťahov. Poslaním združenia je aj  zvyšovanie životnej úrovne ľudí  a uspokojovanie rôznych záujmov a potrieb v oblasti vzdelávania tak aby boli ľudia lepšie a flexibilnejšie  pripravení   na život v dynamickom, prepojenom a globalizovanom svete.

Sme tím angažovaných a kvalifikovaných  dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí a našej planéty. Každý deň bojujeme proti plytvaniu  s potravinami, chudobe a sociálnej nespravodlivosti.