Z BOLESŁAWIECKIEJ GLINY

SZLAKIEM FIRM CERAMICZNYCH

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w Bolesławcuul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiectel.: +48 75 732 36 51 – 53
Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznegoul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiectel.: +48 75 732 40 51, +48 75 732 40 52
Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura
Sp. J. Smoleński&Zwierz
ul. Gdańska 30, 59-700 Bolesławiectel.: +48 75 732 20 62
Ceramika TYRCZul. Kościuszki 24 B, 59-700 Bolesławiectel.: +48 75 644 99 10
Ceramika ZEBRAul. Orla 359-700 Bolesławiectel. +48 503 023 412
Ceramika Bolesławiecka KALICHul. Hutnicza 6a59-700 Bolesławiectel.: +48 75 736 34 34, +48 502 405 774
  • WYJĄTKOWE MIEJSCE NA CERAMICZNYM SZLAKU
Wykonywanie Ceramiki Ozdobnej ADA Brzeźnik 6059-700 Bolesławiectel. + 48 509 478 348
Ceramika Bolesławiecka GALIAŁaziska 4559-700 Bolesławiectel.: +48 604 065 132, tel.: +48 600 515 016
  • WYJĄTKOWE MIEJSCE NA CERAMICZNYM SZLAKU
Ceramika Szlachetna CER-RAF Export-ImportRakowice 1959-700 Bolesławiectel.: + 48 75 789 77 33, + 48 601 753 002


Ceramika Artystyczna IRENA Brzeźnik 8459-700 Bolesławiectel.: + 48 504 689 458


Ceramika ARKADIANowe Jaroszowice 32B59-700 Bolesławiectel.: +48 513 138 233, +48 603 162 597
Zakład Ceramiczny CER-GORul. Kolejowa 259-730 Nowogrodziectel.: +48 75 731 63 20


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RUTPOLul. Młyńska 4A59-730 Nowogrodziectel.: +48 75 731 62 85


Ceramika MILENAParzyce 10859-730 Nowogrodziectel.: +48 75 736 32 66
  • WYJĄTKOWE MIEJSCE NA CERAMICZNYM SZLAKU
Ceramika CZERNIAKGierałtów 52 D59-730 Nowogrodziectel.: +48 511 147 707


WR CeramikaTomaszów Bolesławiecki 9959-720 Raciborowice Górnetel.: +48 75 73 89 461


Ceramika BONAWarta Bolesławiecka 93A59-720 Raciborowice Górnetel.: +48 603 701 688


Zakład Ceramiczny ANDARTomaszów Bolesławiecki 73
59-720 Tomaszów Bolesławiecki
tel.: +48 75 738 94 20


Ceramika Artystyczna WIZAParowa 659-724 Osiecznicatel.: +48 75 732 18 22


Manufaktura Ceramiczna KOWALCZYK
Parowa 60
59-724 Osiecznicatel.: + 48 75 731 26 81


Ceramika Szlachetn NIKA Parowa 84, 59-724 Osiecznicatel.: +48 75 732 18 28
Studio Ceramiki FRESKAŁawszowa 44A/2, sklep: Ławszowa 2059-724 Osiecznicatel.: +48 75 732 12 78, +48 794 754 042
CERAMIKA CZAJA-SOBIERAJul. Leśna 4/559-700 Bolesławiectel.:+ 48 509 832 967

naciśnij tutaj aby wyświetlić menu

Materiał przygotowany na podstawie katalogu pn. Z bolesławieckiej gliny, wydanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, opracowanie graficzne i skład Grzegorz Matoryn.
Jeżeli chcą Państwo dokonać zmian w opisie lub zmienić, wykonać, dodać nowe fotografie to prosimy o kontakt.