DOCUMENTACIÓ

En els següents enllaços podeu trobar tota la informació necessària per fer-vos soci, el preu de les quotes, els preus de competicions, així com els estatuts de l'associació, el reglament intern del club i altres documents.