OPEN LES FRANQUESES 2017

Campionat d'Espanya d'Slot 1/28 i 1/24 · Campeonato de España de Slot 1/28 y 1/24

De l ' 1 al 3 de desembre de 2017

Categories

Grup Z 1/28, Grup C 1/24, DTM 1/24 i Clàssics F1 1/24 (puritos)

Calendari

 • Dissabte 2 de desembre a las 9.30h - Velocitat Grup C 1/24
 • Dissabte 2 de desembre a las 16h - Velocitat Clàssics F1 1/24 (puritos)
 • Diumenge 3 de desembre a las 9.30h - Velocitat DTM 1/24
 • Diumenge 3 de desembre a las 16h - Resistència Grup Z 1/28 (por equips de 2 pilots)

reglaments

preus

Preu de les inscripcions fins al 28 de novembre:

 • No socis: 1 cotxe 10€, 2 cotxes 18€, 3 cotxes 25€ i 4 cotxes 30€.
 • Socis: 1 cotxe 7€, 2 cotxes 12€, 3 cotxes 16€ i 4 cotxes 19€.

Les inscripcions posteriors al 28/11, i fins al mateix dia de la competició, tindran un recàrrec de 2€ per cotxe.

Fins al 28/11 caldrà efectuar l'ingrés de l'import corresponent el cte. ES20 0182 8323 2902 0150 1623, adjuntant foto de l'ingrés al número de whatsapp 629 188 316 amb el nom del pilot i categories en les que participi.

Més info i inscripcions 629 188 316

CategorIAS

Grupo Z 1/28, Grupo C 1/24, DTM 1/24 y Clásicos F1 1/24 (puritos)

CalendariO

 • Sábado 2 de diciembre a las 9.30h - Velocidad Grupo C 1/24
 • Sábado 2 de diciembre a las 16h - Velocidad Clásicos F1 1/24 (puritos)
 • Domingo 3 de diciembre a las 9.30h - Velocidad DTM 1/24
 • Domingo 3 de diciembre a las 16h - Resistencia Grupo Z 1/28 (por equipos de 2 pilotos)

reglamentOs

PRECIOS

Precio de las inscripciones hasta el 28 de noviembre:

 • No socios: 1 coche 10€, 2 coches 18€, 3 coches 25€ y 4 coches 30€.
 • Socios: 1 coche 7€, 2 coches 12€, 3 coches 16€ y 4 coches 19€.

Las inscripciones posteriores al 28/11, y hasta el mismo día de la competición, tendrán un recargo de 2€ por coche.

Hasta el 28/11 se deberá efectuar el ingreso del importe correspondiente a la cta. ES20 0182 8323 2902 0150 1623, adjuntando foto de dicho ingreso al número de whatsapp 629 188 316 y reflejando en ella nombre del piloto y categorías en las que se participe.

Más info e inscripciones 629 188 316