ÚVOD


Centra aktivit v Začít spolu

Tento web je součástí metodické příručky Centra aktivit: Cesta ke smysluplnému učení, kterou vydala organizace Step by Step Česká republika v roce 2022. Jedná se o vzdělávací materiál podporující plánování do center aktivit v rámci programu Začít spolu.
Těžištěm obsahu příručky jsou reflektované ukázky reálné praxe v centrech aktivit. Komplexní zadání a výstupy z center aktivit se do příručky kvůli svému rozsahu nevešly. Jsou k dispozici na tomto webu: Centra aktivit v Začít spolu (zacitspolu.eu/centra-aktivit), který je volně přístupný a bude se postupně rozrůstat o další ukázky dobré praxe ze tříd Začít spolu.


CENTRA ↓

Voda

Tematický celek učitelky Kateřiny Vrtiškové ze Základní školy Vrané nad Vltavou.

2. třída ZŠ

Fraktály

Tematický celek učitelky Jany Šenkyříkové ze základní školy ANGEL v Praze.

5. třída ZŠ

Ve škole

Tematický celek učitelky Jany Šenkyříkové ze základní školy ANGEL v Praze.

1. třída ZŠ

Šípek

Tematický celek učitelky Barbory Heřmanové ze základní školy Mozaika z Rychnova nad Kněžnou.

2. třída ZŠ

Podzim

Tematický celek učitelky Radky Chaloupkové ze základní školy Vrané nad Vltavou.

1. třída ZŠ

Emoce

Tematický celek učitele Mirka Smoleje ze základní školy Svitavy, Felberova 2.

1. třída ZŠ

Antarktida

Tematický celek učitelky Petry Šubrtové ze základní školy Petřiny-sever v Praze.

2. třída ZŠ

Já jsem

Tematický celek učitelek Gabriely Hajšmanové a Martiny Šlapákové z 1. základní školy Plzeň.

1. třída ZŠ

Lidské tělo

Tematický celek učitelky Jany Sadilové z První jazykové základní školy v Praze 4.

1. třída ZŠ

Marie Terezie

Tematický celek učitelky Olgy Novotné z.

5. třída ZŠ

Houby

Tematický celek učitelky Hany Hartychové ze základní školy Kunratice v Praze.

5. třída ZŠ