Комунальний заклад Фастівської міської ради

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Шановні колеги, сайт знаходиться на стадії наповнення

Оголошення

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади «Консультант з навчальної діяльності початкової школи»

Комунального закладу Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади «Консультант з навчальної діяльності початкової школи» Комунального закладу Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Київської області» (вул. Л.Толстого, 8, м. Фастів, Київська область, 08500).

Назва посади, кількість вакантних посад;

найменування та місце знаходження установи

Консультант з навчальної діяльності початкової школи Комунального закладу Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (далі – Центр ПРПП) Київської області – 1 вакантна посада

Місце знаходження: вул. Л.Толстого, 8, м. Фастів, Київська область, 08500

Найменування посади та умови оплати праці

Консультант з навчальної діяльності початкової школи Центру ПРПП.

Посадовий оклад, надбавки, доплати встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 695 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до консультанта

Посаду «Консультант з навчальної діяльності початкової школи» Центру ПРПП може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п'ять років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, особисто подає такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • копію паспорта громадянина України;

  • резюме у довільній формі;

  • копію трудової книжки;

  • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється.

Документи подаються до конкурсної комісії особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Секретар конкурсної комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи приймаються з 18 січня по 05 лютого 2021 року за адресою: вул. Л.Толстого, 8, м. Фастів, Київська обл., 08500.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір починається 10.02.2021 р. о 14.00.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту.


Кваліфікаційний іспит може проводитися за напрямами:

  • знання законодавства у сфері освіти;

  • знання професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі, підвищення кваліфікації.


Ми на Facebook

Турбота про здоров’я – це найважливіша справавихователя закладу дошкільної освіти«Турбота про здоров’я – це найважливіша справа вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світосприймання, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили», - писав В.О. Сухомлинський. Зберегти психічне і фізичне здоров'я кожної дитини — одне з провідних завдань закладу дошкільної освіти. Перед педагогами стоїть непросте питання вибору найбільш ефективних, оптимальних для своїх вихованців здоров'язбережувальних технологій та методик. Майстер-клас "Використання самомасажу кистей рук з метою оздоровлення та психоемоційного розвантаження дітей дошкільного віку", який пройшов 22 січня розкриває питання впровадження інноваційних ідей оздоровлення в практику педагогічної діяльності.Керівник майстер-класу директор ЗДО № 7 «Журавлик» Стелла Шерстньова презентувала практичний досвід застосування нетрадиційних здоров’язберігаючих технологій, ознайомила з їх видами, групами, типами, розкрила та обґрунтувала вплив кожного методу на фізичне та психічне здоров’я дітей дошкільного віку.Порівняльну характеристику видів здоров’язбережувальних технологій, що впливають на фізичний та психоемоційний стан дитини учасники майстер-класу провели на інтерактивній дошці padlet, а за допомогою онлайн-сервісу MentiMeter висловили свої враження від засідання. В кінці заходу педагоги заповнили Google форму вхідного анкетування з теми майстер-класу. Координатором майстер-класу є консультант з дошкільної освіти Центру ПРПП Вікторія Шуляк

Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій

в освітній процес закладу дошкільної освіти

Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації освітнього процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасного закладу дошкільної освіти. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дитячому садку - актуальна проблема сучасного дошкільного виховання. 13 січня на майстер-класі вихователя-методиста ЗДО № 11 "Дзвіночок" Ірини Мельник "Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес ЗДО" зібралися педагоги, які бажають навчитися використовувати сервіси Google у своїй роботі.Учасники навчилися створювати віртуальні методичні кабінети на Google Диску, зберігати документи, створювати папки, завантажувати файли, налаштовувати спільний доступ. Опанували Google-форми для організації методичної роботи, створили власні форми для проведення анкетування, налаштували форми для автоматичної перевірки відповідей на тести. Рефлексією заходу була вправа «Заверши речення», виконана учасниками на дошці padlet.Координатором майстер-класу є консультант Центру ПРПП з дошкільної освіти Вікторія Шуляк.

Онлайн-вебінар «Упровадження електронних класних журналів: можливості, проблеми, перспективи»


Управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, Центром професійного розвитку педагогічних працівників 05 січня 2021 року за підтримки ГО «За кращу освіту» проведено міжобласний онлайн-вебінар «Упровадження електронних класних журналів: можливості, проблеми, перспективи». У вебінарі взяли участь заступник начальника управління освіти І. Вдовенко, директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників М. Савчук, директори закладів загальної середньої освіти Фастівської міської територіальної громади, Київської та Запорізької областей. Вдовенко Ірина Анатоліївна привітала учасників вебінару та наголосила на важливості проведення заходів у такому форматі. Директор Фастівського академічного ліцею № 9 Н. Ріпко та заступник директора з навчально-виховної роботи Фастівського академічного ліцею № 2 Т. Ткачук поділилися досвідом з колегами щодо впровадження електронних журналів та щоденників, зазначивши, що електронний журнал є невід’ємним інструментом сучасного вчителя. Під час заходу були висвітлені питання щодо юридичних підстав для упровадження електронних класних журналів та їх можливостей для забезпечення ефективності управління якістю освіти закладу; створення належних матеріально – технічних умов для забезпечення роботи вчителів у електронних журналах; можливості організації дистанційного навчання в ЗЗСО, а також надані відповіді на питання учасників зустрічі та зібрані пропозиції щодо покращення роботи. Фаховий обмін досвідом між керівниками ЗЗСО дає перспективу на подальшу співпрацю.

Педагогічна студія «Реалізація підходу в умовах НУШ шляхом впровадження технології «Щоденні п’ять»

29 грудня 2020 відбулося І засідання міської педагогічної студії з теми «Реалізація діяльнісного підходу в умовах НУШ» шляхом впровадження технології «Щоденні п’ять». Педагоги академічного ліцею №2 – Скурська Н.М., Яковенко І.М. поділилися досвідом з колегами щодо впровадження технології «Щоденні п’ять». Мета роботи педагогічної студії полягала у систематизації та поглибленні теоретичних знань з обраної теми. Також було продемонстровано цікаві відеоматеріали уроків у початковій школі.


Бенчмаркінг -

нова модель управлінського менеджменту в освіті

В умовах розбудови національної системи освіти України на сучасному етапі її розвитку важливого значення набуває діяльність керівника освітнього закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище в закладі і навколо нього. На засіданні Управлінського університету 29 грудня директори закладів дошкільної освіти міста ознайомились з новою моделлю управлінського менеджменту бенчмаркінгом. Це неперервний процес, при якому порівнюється та вимірюється робота схожих закладів таким чином, що їхнім внутрішнім діям дається зовнішня оцінка.Директор ЗДО № 9 «Берізка» Людмила Ватах розкрила мету, види, етапи проведення та проблеми використання бенчмаркінгу. Використовуючи віртуальну дошку Padlet, учасники визначили джерела інформації, які можна використовувати, переваги, які дає нам використання бенчмаркінгу, обговорили як вони розуміють конкуренцію між закладами дошкільної освіти та створили хронологію послідовності етапів бенчмаркінгу.На платформі Learningapps консультант Центру ПРПП Вікторія Шуляк провела рефлексію на закріплення понять нових моделей менеджменту, які обговорювалися також на попередніх засіданнях Управлінського університету (тімбілдинг, коучинг тощо)В кінці заходу директори закладів ЗДО отримали передноворічні вітання з чарівної скрині побажань.

Засідання творчої майстерні

«Використання мандалотерапії в психологічній корекції»

Відбулося засідання творчої майстерні практичних психологів на тему «Використання мандалотерапії в психологічній корекції». Провела зустріч Ольга Мороз, практичний психолог ЗДО № 7 «Журавлик».Карл Густав Юнг запропонував використовувати мандалу як метод саморефлексії та відкриття унікальної індивідуальності особистості. Тож мандалотерапія допомагає психологу у роботі: здійснювати корекцію емоційних станів, знімати психоемоційну напругу, розкривати творчі здібності. Сьогодні психологи мали можливість практикуватися у ресурсних техніках створення мандали та мандорли.Куратор заходу Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».

Майстер-клас «Художня праця як ефективний інструмент

впровадження ідей українського етносу в сучасному ЗДО»

Створити зимову казку вдома зовсім не складно — просто повісьте зроблений власноруч різдвяний віночок на двері, або прикрасьте ним свічу під час урочистої вечері. Різдвяний віночок – це не просто прикраса. Це і родинний оберіг, і символ надії на щастя, благополуччя та достаток, а також запрошення для гостей. Учасники майстер-класу «Художня праця як ефективний інструмент впровадження ідей українського етносу в сучасному ЗДО» напередодні Новорічних свят виготовляли свій оберіг. Керівник Ольга Кузнецова, вихователь ЗДО № 4 «Зірочка» розповіла про історію виникнення та традиції виготовлення різдвяного віночка в Україні, що символізує кожен його елемент та показала покрокову технологію виготовлення.Наприкінці засідання учасники майстер-класу переглянули відео-звіт виконання попереднього домашнього завдання «Ялинкові прикраси». Протягом всього майстер-класу панувала магічна атмосфера Різдва.Координатором майстер-класу є консультант Центру ПРПП Вікторія Шуляк.


Засідання творчої майстерні

«Психологічне консультування у Позитум-підході»

17 грудня відбулося засідання творчої майстерні практичних психологів на тему «Психологічне консультування у Позитум-підході», яке проводила Тетяна Загайнова, практичний психолог ЗДО № 5 «Сонечко».Техніки позитивної психотерапії підходять для вирішення різноманітних проблемних питань: від особистісних конфліктів до психосоматичних захворювань. Центральна ідея методу - робота з актуальними здібностями людини, а не з проблемою. Тому що, як вважає основоположник методуН. Пезешкіан «Якщо існує проблема – то існує і її вирішення». Практичні психологи освоювали техніки, які допоможуть поглибити самопізнання, самоемпатію та ефективно надавати психологічну допомогу.Куратор заходу Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».


«Сучасний урок: у пошуках натхнення»

В онлайн-режимі відбулося перше заняття міської педагогічної студії вчителів української мови та літератури Фастівської ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 Архипчук О.В., Усенко С.С. «Сучасний урок: у пошуках натхнення».Натхнення, захоплення, радість відкриття, мотивація… Де тільки не шукає їх сучасний учитель: на вебінарах, майстерках, конференціях, у творчих групах, в онлайн-спілкуванні з колегами, відвідуючи літні школи для педагогів… Навчається, запам’ятовує, упроваджує, пробує застосувати на своїх уроках, аналізує, ділиться досвідом, рефлексує... Пошук учительського натхнення – це, справді, цікавий і дуже серйозний процес пізнання себе у своїй професії. Для чого вчитель це робить? Мабуть, для того, щоб його уроки були для учнів цікавими, ефективними, практично цінними. Але чи часто ми звертаємося до ідей самих вихованців, спираємося на їхні інтереси у пошуках свого педагогічного натхнення? Що викликає захоплення в сучасних учнів, чого вони прагнуть, і як разом з ними зробити урок цікавим, про це повела розмову консультант Центру професійного розвитку педагогічний працівників Н. Жуковська.Про новації ЗНО - 2021 з української мови та літератури, як організувати роботу учнів на Інтернет-сервісах, зокрема, використовуючи мультимедійні дидактичні вправи LearningApps, розповіли керівники педстудії Оксана Василівна та Світлана Станіславівна. LearningApps.org - онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників.Озброївшись новою інформацією, учасники обговорили домашнє завдання, побажали успіхів один одному та творчих звершень.

Навчання соціокультурного компоненту в початковій школі

16 грудня 2020 відбулось І засідання (онлайн) міського майстер-класу вчителя англійської мови СЗОШ №4 Демиденко Аліни Леонідівни «Навчання соціокультурного компоненту в початковій школі». На занятті йшлось про поняття «соціокультурний компонент» та формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Керівник майстер-класу Аліна Леонідівна продемонструвала цікаві методи і засоби формування соціокультурної компетентності на уроках англійської мови, використання яких підвищує цікавість учнів до навчального процесу.Координатор міського майстер-класу консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Олічева М. Г. зазначила, що процес формування соціокультурної компетентності є актуальним на будь-якому етапі розвитку школярів. Він допомагає учням зануритися в культурний контекст країни, мова якої вивчається, та брати активну участь у діалозі культур.


Вітаємо переможців ІІІ етапу

ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, майбутню плеяду літературних митців та їх наставників.

І місцеМАКАРЕНКО АНАСТАСІЯ,учениця 5 класу Фастівського академічноголіцею №9 (учитель Володарська С.О.)ІІ місцеЛАЗОВСЬКА ЮЛІЯ,учениця 9 класу Фастівського академічноголіцею №9 (учитель Пилипенко Л. Г)


Використання Padlet-дошки в закладі дошкільної освіти

В час, коли засідання фахових об’єднань проходять в онлайн-режимі педагоги замислюються над тим як провести захід не тільки цікаво, а й продуктивно. Вирішити чимало проблем можна завдяки Padlet-дошці. І справа навіть не в технічних можливостях цього сервісу, а в тому, що нам відкриваються нові можливості для опрацювання необхідної теми. Адже це – спільний конспект, власний маршрут вивчення матеріалу, задіяння медіа-контенту та навіть підготовка до проєктів дистанційно.Такий підхід до роботи зацікавив вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, які зібралися на навчальному семінарі «Використання онлайн-сервісів у методичній роботі в ЗДО», що 14 грудня провела консультант з дошкільної освіти Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія Шуляк.

Онлайн-конференція

«Робота психолога з онлайн-інструментами. Віртуальна дошка Padlet» для практичних психологів

10 грудня практичні психологи закладів освіти міста Фастова навчалися роботі з віртуальною дошкою Padlet.Padlet – зручний сервіс для спільної інтерактивної роботи, помічник у проведенні тренінгів як офлайн, так і онлайн. Віртуальна дошка замінює фліпчарт, дозволяє працювати учасникам разом над різними завданнями. До переваг онлайн-інструменту Padlet можна віднести вибір дизайну віртуальної дошки, організацію колективної діяльності в режимі реального часу і роботи з візуальним контентом та розміщення матеріалів з різних носіїв та з мережі Інтернет.Навчала психологів Олена Лисенко, тренер, практичний психолог КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».


Онлайн-засідання міської

педагогічної студії «Мій кольоровий рідний край»


11 грудня вихователі закладів дошкільної освіти міста зібралися на онлайн-засіданні міської педагогічної студії «Мій кольоровий рідний край», яка розкриває питання формування патріотичної свідомості дітей старшого дошкільного віку в поєднанні з нетрадиційними техніками малювання. Керівник педстудії вихователь-методист ЗДО № 9 «Берізка» Лариса Дашкевич охарактеризувала сучасні підходи до патріотичного виховання та краєзнавчої роботи в ЗДО: методи, форми, напрями, принципи, вимоги програми та поділилася досвідом роботи свого закладу з цього питання.Родзинкою заходу стали інтерактивні вправи «Червона калина», «Риси патріота», «Доведи свою думку», «Лист до байдужих». Завдання учасники виконували на дошці Padlet, яку підготувала координатор педстудії консультант Центру ПРПП Вікторія Шуляк. Як інтегрувати техніки нетрадиційного малювання в роботу з формування патріотичної свідомості дітей дошкільного віку розповіла вихователь ЗДО № 9 «Берізка» Ірина Даниленко. Наприкінці засідання учасники виконали практичну роботу по оздобленню прапора Фастова за допомогою нетрадиційних технік.

Реалізація інтегрованого підходу

на уроках української мови та літератури

09 грудня 2020 року в режимі онлайн відбулося перше заняття педагогічної студії вчителів української мови та літератури Фастівської СЗОШ І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов Коноваленко О.М, Полулях В.А. «Реалізація інтегрованого підходу на уроках української мови та літератури».Вхідне анкетування учасникам було запропоновано пройти у Google Classroom. Керівники педагогічний студії Оксана Миколаївна та Валентина Анатоліївна презентували свої напрацювання з цієї теми та наголосили, що в останні роки в освіті намітилася тенденція до використання в навчанні різних предметів, у тому числі української мови й літератури, нового типу уроку, який названо інтегрованим (від лат. integer – повний, цілісний), тобто, органічне поєднання в уроці відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприймання, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різнобічно пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань. Координар педстудії Жуковська Н. О., консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників, зазначила, що ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах. Отже, для досягнення цієї мети учасники педстудії на наступному занятті мають представити виконане домашнє завдання «Інтегроване навчання: недоліки та переваги».

Профорієнтаційнана гра «Місто майбутнього»

для лідерів учнівського самоврядування Фатівської міської ради

Вибір професії — це велика відповідальність. Відповідальність перед батьками, перед суспільством, та найголовніше — перед собою. Відповідальність перед собою, мабуть, найважливіша, і полягає вона в тому, щоб обрати саме свій шлях і ним йти. Бо тільки сама людина може побачити, до чого в неї більший хист, до чого відчуває вона покликання. Кожен відчуває, що йому легше "дається" і, отже, чому зможе присвятити життя.Для лідерів учнівського самоврядування Фатівської міської ради була організована командна профорієнтаційна гра «Місто майбутнього», яку провела Олена Лисенко, практичний психолог Фастівського центру професійного розвитку педагогічних працівників.Учасники мали побудувати місто майбутнього, забезпечивши його інфраструктуру спеціалістами різних професій. Діти проєктували місто майбутнього, в якому б хотіли жити: зони відпочинку, офісний центр, торгівельні і розважальні центри, музеї і парки, житлові квартали і промислові зони. Подібні інтерактивні ігри допомагають учням визначитися з майбутньою професією та моделювати власні професійні сценарії.

Семінар-практикум для вчителів-логопедів

«Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку, засобами ейдетики та елементами арт-терапії»

Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати звернене до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих та власним. Тому в роботі з дітьми, що мають порушення мовлення, логопедам доводиться використовують не тільки класичні форми та методи, а й нетрадиційні, новітні технології. Досвідом роботи з цього питання поділилася вчитель-логопед ЗДО № 4 «Зірочка» Наталія Дончук на семінарі-практикумі для логопедів міста «Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень, засобами ейдетики та елементами арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей середнього та старшого дошкільного віку», що проходив 8 грудня в онлайн-режимі.Учасники семінару переглянули відео-заняття для дітей старшого дошкільного віку, з використанням сучасних нетрадиційних технологій, та ознайомилися із сукупністю методик, що побудовані на застосуванні різноманітних видів мистецтва та дозволяють за допомогою стимулювання креативних проявів дитини здійснювати діагностику та корекцію мовленнєвих порушень в дітей дошкільного віку. Наталія Дончук презентувала свої авторські логопедичні казки, які стали незамінними помічниками в забезпеченні на заняттях позитивного настрою та підтриманні інтересу дітей.Насамкінець колеги обмінялися враженнями та відмітили творчий, насичений, практичний рівень семінару.

Акмеологічні аспекти розвитку особистості вчителя та учня в умовах Нової Української школи

Сучасна модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденний педагогічній практиці. Дуже важливо, щоб педагог зміг розгледіти в собі, а іноді – відчути здатність до творчості та пошуку нових технологій викладання.Тому сьогодні, 8 грудня, відбулось перше онлайн засідання міської педагогічної студії "Акмеологічні аспекти розвитку особистості вчителя та учня в умовах НУШ", організаторами якої стали учителі початкових класів Фастівської СЗОШ № 4 - Трухан Олена Леонідівна та Кулікова Інна Петрівна. Керівники педагогічної студії Олена Леонідівна та Інна Петрівна продемонстрували відеоматеріал щодо практичного використання кращих прийомів під час уроку, надали практично-методичні поради учасникам засідання.Доповідачі зосередили свою увагу на акмеологічних технологіях у сучасній школі, а саме: оволодінню уміннями, знаннями та навичками, що відповідають освітнім стандартам, які прийняті в суспільстві та формуванню якостей школяра, які необхідні для активної життєдіяльності його в суспільстві.

Міський майстер-клас «Художня праця як ефективний інструмент впровадження ідей українського етносу в сучасному ЗДО»


Головною метою діяльності закладів дошкільної освіти є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, креативної, творчої особистості громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного і економічного потенціалу народу. Реалізувати ці завдання можна саме через художню працю - творчу діяльність дитини з різними матеріалами, в процесі якої вона створює корисні та естетично значущі вироби для ігор, праці, побуту. Про це говорила керівник міського майстер-класу «Художня праця як ефективний інструмент впровадження ідей українського етносу в сучасному ЗДО» вихователь ЗДО № 4 «Зірочка» Ольга Кузнецова. Перше засідання з теми «Художня праця та дитячий дизайн» відбулося 3 грудня. Учасники ознайомилися з завданнями та функціями дизайну, культурною спадщиною дизайну українського народу, дізналися про історію виготовлення оберегів, їх види та значення символів. Переглянули відеопрезентацію осінніх виробів з художньої праці, які виготовили вихованці ЗДО № 4 «Зірочка» для бійців АТО. Наприкінці засідання педагоги переглянули майстер-клас Ольги Кузнецової по технології виготовлення колоска з гофро-паперу.Координатор майстер-класу консультант Центру ПРПП Вікторія Шуляк підкреслила важливість занять художньою працею у вихованні в дітей працелюбності, кмітливості, ініціативи та підвела підсумки роботи засідання.


Міська педагогічна студія "Роль асистента вчителя/вихователя у отриманні якісної освіти дитини з ООП"


2 грудня відбулося І засідання педагогічної студії «Роль асистента вчителя/вихователя у отриманні якісної освіти дитини з ООП». Керівник педстудії учитель-дефектолог КЗ «ІРЦ» ФМР Стоцька Софія Володимирівна розкрила аспекти надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової допомоги дітям з порушенням інтелекту в умовах інклюзивного навчання. Бурченко Олена Ігорівна, учитель-логопед ІРЦ охарактеризувала спільну роботу вчителя-логопеда та асистента вчителя/вихователя як запоруку успішного корекційно-розвивального процесу із дітьми, які мають мовленнєві порушення, а також презентувала свій авторський посібник «Корекція порушень письма в учнів початкових класів».Куратор педстудії консультант з інклюзивної освіти Центру ПРПП Шуляк Вікторія Вікторівна проаналізувала результати вхідного анкетування асистентів вчителя/вихователя та надала корисні посилання на інтернет-ресурси з інклюзивної освіти.


Засідання міської педстудії "Формування в дітей дошкільного віку еколого-економічної свідомості"

Серед важливих проблем сучасності, що турбують людство, особливо виділяються екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою. Тому серед багатьох напрямів освітньої роботи з дітьми дошкільного віку екологічна освіта набуває дедалі більшої актуальності. Про це говорили вихователі закладів дошкільної освіти міста на засіданні педагогічної студії з теми «Формування в дітей дошкільного віку еколого-економічної свідомості». Керівник педстудії вихователь ЗДО № 2 «Ромашка» Тетяна Тиховська розкрила сучасний зміст екологічної культури дошкільника. Використовуючи фото та відео-матеріали, вихователь поділилася досвідом з формування екологічної свідомості дітей свого закладу, надала практичні поради як викликати інтерес до захисту довкілля та догляду за ним, розвинути екологічне мислення. Гостями педагогічної студії стали заступник з навчально-виховної роботи Костецька Н.М., вчитель Третяк Л.А. та команда учнів 10 класу «Блакитні рукавички» ФНВК «ЗОШ І-ІІІст. № 10 - Гімназія», які поділилися результатами впровадження проєкту «Нуль відходів у школі». Куратор педстудії, консультант Центру ПРПП з дошкільної освіти, Вікторія Шуляк провела з учасниками інтерактивну вправу «Пори року» та захист авторських екологічних проєктів для дітей дошкільного віку, використовуючи онлайн-інструмент Padlet. Захід пройшов насичено та продуктивно.

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності «Учитель року - 2021»

Щороку всеукраїнський конкурс «Учитель року» відкриває нові імена талановитих педагогів, об’єднує відданих своїй справі, творчих, відкритих до нових знань, готових ділитися своїми надбаннями вчителів.У 2020/2021 навчальному році конкурс проводиться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Українська мова та література», «Математика», «Трудове навчання».П’ять педагогічних працівників закладів освіти міста Фастова в номінації «Українська мова та література» виборювали право стати переможцями, а саме: Александрович Тетяна Анатоліївна, учитель Фастівського академічного ліцею № 2; Брік Оксана Степанівна, учитель Фастівського академічного ліцею № 9; Будова Алла Олексіївна, учитель Фастівського НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3»; Даниленко Марія Олександрівна, учитель Фастівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 – ЦВПВ «Гарт»; Кайдаш Тамара Юріївна, учитель Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.В номінації «Математика» Кравченко Тетяна Леонідівна, учитель математики Фастівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 – ЦВПВ «Гарт», демонструвала свою майстерність серед педагогів міста Василькова, Фастівського та Києво-Святошинського районів.Всі конкурсні випробування проводились в онлайн-форматі. Учасники конкурсу у дистанційному режимі пройшли тестування з фаху, педагогіки і психології, продемонстрували свою педагогічну майстерність у конкурсному випробуванні «Дистанційний урок».За результатами визначило переможця. Даниленко Марія Олександрівна, учитель української мови та літератури Фастівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 – ЦВПВ «Гарт», буде представляти наше місто у ІІ обласному етапі Конкурсу.Щиро вітаємо переможця та лауреатів конкурсу!

Онлайн-тренінг «Вибери професію майбутнього» для практичних психологів

19 листопада для практичних психологів закладів освіти міста Фастова відбувся перший із серії онлайн-тренінгів «Вибери професію майбутнього». Олена Лисенко, тренер, практичний психолог КЗ ФМР «Центр інноваційних освітніх технологій», розглянула з колегами професійні сценарії, помилки при виборі професій. Психологи обговорили формули утворення професій, психодіагностичний інструментарій та практикувалися у різних техніках роботи зі старшокласниками. Використані під час тренінгу віртуальна дошка Padlet, онлайн-інструмент MentiMeter зробили тренінг цікавим, динамічним і сучасним.

Панельна дискусія «Україна під час голодомору 1932-1933 років. Безкровна війна»


Вже стало традицією в останню суботу листопада вшановувати пам’ять всіх померлих у трагічні роки голодомору 1932-1933. Час страшного лихоліття, спричиненого радянським тоталітарним режимом. 23 листопада, напередодні «Дня пам'яті жертв голодоморів», консультант КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», кандидат історичних наук, Бондаренко Галина провела для учнів 10 класу Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 панельну дискусію «Україна під час голодомору 1932-1933 років. Безкровна війна», у ході якої, учні, разом із науковцем, обговорили причини, перебіг та наслідки голодомору-геноциду 1932-33 років в Україні.Наприкінці онлайн конференції науковець закликала учнів вивчати історію, щоб не допустити у майбутньому повторення страшних жорстоких сторінок.

Тренінг «Шлях до професії» для лідерів учнівського самоврядування Фастівської міської ради

18 листопада для лідерів учнівського самоврядування Фатівської міської ради відбувся черговий профорієнтаційний тренінг із серії коуч-тренінгів «Шлях до професії». Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», провела тренінг з метою формування свідомої позиції під час вибору професії, знання сучасних професій, їх затребуваності на ринку праці. На тренінгу старшокласники знайомилися з навичками, затребуваними у 21-му столітті, аналізували власні здібності і навички, розробляли персональний план вибору професії.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання педагогічної майстерні музичних керівників «МайстерМуз»

Хіба можна казку чи пісню розучувати за допомогою відео або дистанційно? Як адаптувати роками напрацьований досвід живого спілкування з дітьми на музичних заняттях в онлайн-режим? Скільки має тривати онлайн-заняття з дошкільниками, щоб не зашкодити та з дітьми якого віку їх можна проводити? Які технічні параметри пристрою, додаткове обладнання, програмне забезпечення дадуть змогу підключатися до занять та якими інструментами можна користуватися, щоб це не було імітацією роботи?Ці та інші питання розглядала музичний керівник закладу дошкільної освіти № 5 «Сонечко» Любов Сімакович на засіданні педагогічної майстерні музичних керівників ЗДО міста «МайстерМуз». Керівник методичного об’єднання Алла Гепфель наголосила на важливості та сучасності розглянутої теми «Вивчення інноваційних технологій з музичного виховання через інтернет-ресурси». Консультант з дошкільної освіти Центру ПРПП Вікторія Шуляк презентувала учасникам корисні ресурси та посилання для організації дистанційної роботи музичного керівника та надала методичні рекомендації щодо організації музичного заняття в онлайн-режимі.


Сьогодні 19.11.2020, за допомогою сервісу Zoom, серед учнів 9-х та 10-х класів, відбулася учнівська онлайн-студія присвячена Дню Гідності і Свободи. Організатори заходу Фастівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст №7-ЦВПВ «Гарт» та Центр ПРПП мали на меті розширити знання учнів ЗЗСО міста про події Єврореволюції; вшанувати патріотизм і мужність громадян, які у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору. Формувати ціннісне ставлення до України, розвивати в учнів почуття національної самосвідомості та громадянської активності. Адже усвідомлення цінності людського життя та тих складових частин, які впливають на нього, роблять його багатогранним, плідним і корисним.

Засідання обласної педагогічної студії «Комплексний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО»

Вже другий рік поспіль колектив закладу дошкільної освіти № 6 «Казка» успішно ділиться своїми напрацюваннями з колегами Київської області з питань впровадження інклюзивної освіти у дошкілля. 13 листопада вихователі груп з інклюзивним навчанням, психологи, вихователі-методисти та асистенти вихователів області взяли участь у роботі обласної педагогічної студії з теми «Комплексний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти». Керівник педстудії директор ЗДО № 6 «Казка» Шуригіна Тетяна Геннадіївна у своєму виступі акцентувала на важливості саме диференційованого навчання в інклюзивній освіті, розкрила його форми та методи, провела зв'язок універсального дизайну освітнього середовища з диференційованим навчанням. Координатор засідання консультант з дошкільної, інклюзивної та спеціальної освіти Центру ПРПП Шуляк В. В. Про взаємодію фахівців ІРЦ з закладами освіти, що надають інклюзивні освітні послуги розповіла практичний психолог Фастівського ІРЦ Жукова Олена Іванівна. Під час виступу було висвітлено форми і методи співпраці, її принципи та умови ефективності, а також завдання фахівців ІРЦ у спілкуванні з батьками.Заключне слово мала координатор педагогічної студії Луценко Тамара Михайлівна, завідувач центру підтримки інклюзивної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної адміністрації «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», в якому подякувала організаторам та учасникам заходу та наголосила на важливості питання комплексного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Засідання відбулося в онлайн-форматі і всі учасники отримали віртуальний кейс з матеріалами роботи педагогічної студії.

Майстер-клас «Майндфулнес у роботі практичного психолога»


12 листопада відбувся майстер-клас «Майндфулнес у роботі практичного психолога» для психологів закладів освіти м. Фастова. Алла Свірська, практичний психолог Фастівського ЗДО № 8 «Джерельце», поділилася з колегами практиками, які успішно застосовує у корекційній, розвивальній роботі з дітьми . Майндфулнес - це стандартизовані типи практик, що мають доказову базу, науково доведений ефект для психічного здоров’я. Різноманітні форми майндфулнесу дозволяють опанувати різні сфери: сприйняття думок, роботу з емоціями, сприйняття та контролювання поведінки. На майстер-класі психологи освоювали вправи, які зроблять корекційно-розвивальну роботу ефективнішою та допоможуть у стресових ситуаціях. Куратор заходу Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».


Онлайн-тренінг «Шлях до професії» для лідерів учнівського самоврядування Фатівської міської ради


11 листопада розпочалася серія профорієнтаційних онлайн-тренінгів «Шлях до професії» для лідерів учнівського самоврядування Фатівської міської ради. Проводила тренінг Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр інноваційних освітніх технологій». Тренінги спрямовані на формування свідомої профорієнтаційної позиції, уміння аналізувати власний потенціал, розвиток знань про актуальні на ринку праці професії. Старшокласники аналізували формули утворення професій, виконували психодіагностичні вправи, формували навичку проактивності. Використані під час тренінгу онлайн-інструменти сприяли взаємодії та діалогу учасників.


Засідання інтервізійної групи практичних психологів "Вирішення конфліктних ситуацій: партнерська взаємодія педагог-психолог-батьки"

5 листопада відбулося засідання інтервізійної групи практичних психологів закладів освіти м. Фастова на тему "Вирішення конфліктних ситуацій: партнерська взаємодія педагог-психолог-батьки".Анастасия Иванченко, практичний психолог Фастівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. № 3”, модератор групи, організувала професійну дискусію, представила практичний кейс для роботи. Психологи працювали над вирішенням різних конфліктних ситуацій, що виникають між батьками і педагогами. Засідання проходило у режимі онлайн, а використання сучасних онлайн-інструментів зробило професійне спілкування цікавим, насиченим і сучасним.Куратор заходу – Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «Центр ПРПП».Міська педагогічна студія "Дистанційна освіта для найменших"


У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, стає питання організації освітнього процесу в умовах карантину. В школах це питання вирішується за допомогою дистанційного навчання. Чи потрібна така робота в закладах дошкільної освіти? Чи можливо організувати таку роботу в закладах дошкільної освіти? Чи є для цього нормативні підстави? Ці та інші питання обговорювалися 4 листопада на І засіданні педагогічної студії консультанта з дошкільної освіти центру ПРПП Вікторії Шуляк «Дистанційна освіта для найменших». Навчити педагогів закладів дошкільної освіти різним підходам щодо організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій, випробувати себе на готовність до змін у сучасному динамічному світі, працювати у новому форматі взаємодії з дітьми та батьками є метою роботи педстудії.


Цифрові навички для педагогів


На вимогу часу на віддалений режим переходить не лише офісна робота, але і освітній процес. «Як організувати клас із тридцяти дітей на навчання онлайн, якими інструментами користуватися і як підтримувати дітей вмотивованими?» - ці питання хвилюють педагогів нашого міста. Робота вчителя і без карантинного режиму була достатньо складною — спробуй зайти до класної кімнати, вгомонити тридцятеро дітей, вкласти їм до голів усе, що передбачила шкільна програма, а до того ж зробити це цікаво — так, щоби їм це ще і сподобалося. Сьогодення вимагає від педагогів виходити на новий рівень організації освітнього процесу: умови всі ті самі, мінус класна кімната, плюс екран комп'ютера.Тому консультанти Центру професійного розвитку педагогічних працівників впродовж жовтня надають допомогу та практичні рекомендації педагогам закладів освіти міста щодо організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання, використовуючи найбільш зручні платформи Zoom та Google Classroom.Головне пам’ятати, завдання учителя — не оцінити учнів, а допомогти їм навчитися вчитися самостійно.

Майстер-клас «Використання сенсорної кімнати у роботі практичного психолога»


29 жовтня у Фастівському ЗДО № 6 «Казка» відбувся майстер-клас «Використання сенсорної кімнати у роботі практичного психолога» для практичних психологів закладів освіти м. Фастова. Провела майстер-клас Софія Підгурська, практичний психолог ЗДО № 6 «Казка». На майстер-класі психологи знайомилися з досвідом використання сенсорної кімнати для релаксації, активізації та розвиткової роботи з дітьми. На практиці освоювали сенсорне розвивальне середовище, виконуючи вправи на сенсорне сприйняття, розвиток тактильної, пропріоцептивної та візуальної систем. Сенсорна кімната у закладі освіти є потужним інструментом для роботи практичного психолога, а саме: допомагає у діагностичній, корекційній та розвивальній роботі, сприяючи меті розширення і розвитку дитячого світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку дітей різного віку. Куратор заходу – Олена Лисенко, практичний психолог КЗ ФМР «ЦПРПП».


«Використання платформи Zoom в роботі ЗДО»


Сервіс ZOOM останнім часом отримав вибухове зростання користувачів. Додаток став у пригоді і педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти: робочі наради, конференції для батьків, засідання міських фахових об’єднань, інтерактивні та корекційні заняття – все це зручно проводить на платформі в умовах карантину. Тому, вкрай важливо, щоб кожен педагог був упевненим користувачем сервісу. З цією метою консультант з дошкільної освіти Центру професійного розвитку педагогічних працівників Вікторія Шуляк проводить навчальні семінари у закладах дошкільної освіти міста з теми «Використання платформи Zoom в роботі ЗДО», де слухачі ознайомлюються з налаштуваннями платформи, її можливостями та застосуванням для створення відеоспілкування онлайн. Педагоги дошкілля здобувають теоретичні й практичні навички роботи на даній платформі.


Едьютейнмент як ефективний метод навчання покоління Z

Кліпове мислення, не здатність зосередитись і постійне відволікання, - так описують сучасних школярів вчителі, психологи і фахівці освіти. Як захопити увагу покоління, народженого з гаджетом у руці? Це питання глибоко хвилює як батьків, так і вчителів.29 жовтня (група 1) та 30 жовтня (група 2) 2020 року для вчителів української мови і літератури Київщини відбулося перше заняття обласного майстер-класу Іщенко Оксани Борисівни та Тимошенко Інни Леонідівни, учителів Фастівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №3», із теми «Едьютейнмент як інноваційна технологія у навчанні покоління Z».Із побажаннями плідної роботи та успіхів на занятті до присутніх звернулися Н. Жуковська, консультант КЗ ФМР «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». Про давню історія свого закладу розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Л. Дьорнер. Керівники майстер-класу поділилися своїми напрацюваннями, розповіли про потреби нинішніх учнів, їх особливості, а також зв’язок навчання з Інтернетом. «Мій портрет у пелюстках квітки». Ця тренінгова вправа дозволила педагогам познайомитися та розказати про свої уподобання. Практичний блок – це проведення імітаційної гри, створення кросенсу, робота на сервісі LearmingApps.Сьогоднішнім школярам важко впоратися з одним завданням, вони так звикли до постійних стимулів від смартфонів та інтернету, що на звичайних шкільних заняттях не можуть зосередитися.Покоління Z (10-24 років) та Альфа (0-9 років) народилися у світі, в якому алгоритми постійно змушують їх натискати, «скролити і свайпати» з шаленою швидкістю. Тепер непросте завдання постало й перед учителями. Як пристосувати традиційну навчальну програму до учнів, вихованих технологіями, і якою буде ціна компромісу з традиційною освітою?Проте керівники майстер-класу Оксана Борисівна та Інна Леонідівна переконливо довели, що дітей будь-якого віку можна зацікавити навчанням, надихнути на творчість та креативність.

Семінар-практикум «Мова – днк нації»


Щорічно в Україні 9 листопада відзначається День української писемності та мови, до якого традиційно у шкільних бібліотеках міста проходять різноманітні заходи. Отже, напередодні цієї дати відбувся семінар-практикум шкільних бібліотекарів міста з теми «Мова – днк нації». Під час проведення заходу консультант Комунального закладу Фастівської міської ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Ольга Горчинська зазначила, що історія нашої мови містить багато трагічних сторінок, оскільки за 400 років російського панування нашу мову забороняли понад 120 разів. Також акцентувала увагу на основних вимогах Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної».Бібліотекар Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Наталія Валюшко презентувала досвід роботи з теми « Формування мотивації до читання шляхом співпраці з закладами культури міста» та провела мовну гру «Антисуржик».Директор КЗ ФМР «Фастівська міська бібліотека» Юлія Зозуля організувала квест «У пошуках книжки». Дві команди бібліотекарів на власному досвіді опановували цікаву та рухливу форму роботи. Перемогла жага до вдосконалення рідної мови.