Odpowiedzi


Czy znakiem CENOTOP® może dysponować każdy zainteresowany ?

Nie! znak został stworzony do ścisłe elitarnej prezentacji ofert tylko wybranych

oferentów, którzy mogą dysponować tym znakiem, po otrzymaniu podpisanej przez obie strony

umowy Licencyjnej. Licencjodawca ( autor/ właściciel projektu marki CENOTOP®)


Jaki jest koszt licencjonowania znaku?

Koszt jest uzgadniany indywidualnie z każdym Licencjobiorcą. Nie jest w przypadku CENOTOP®,

priorytetem funkcjonowania tej Marki. Ważne jest, kto nim się posługuje, legalność? i jakiej oferty dotyczy

,czy spełnia założenia Marki?, jednocześnie jest kosztem akceptowalnym przez Licencjobiorców.


Znak staje się popularny, wiec dlaczego ogranicza się jego powszechność?

W Pytaniu jest już część odpowiedzi. To znak dla Elit z rynku ofert, stał się popularny bez jakiejkolwiek

reklamy. Szybkie zdobycie czołowych miejsc w wyszukiwarkach internetowych, wskazało wnioski:

PODOBA się idea znaku, wzbudza zainteresowanie, spełnia swoja role!.A zarazem należy

ograniczać jego nadmiarową popularność- powszechność, by chronić prestiż Marki. I tak obecnie jest –

ważniejsze jest szlachetne działanie, niż jego rozpowszechnianie. Stopniowanie powszechności,

jest istotne, znaku należy szukać wyłącznie na oznaczonych ofertach.


Do jakiego odbiorcy jest skierowany CENOTOP® ? czy jest w ogóle potrzebny?

Zarówno do instytucji państwowych jak i prywatnych producentów oferentów- jako znak wspierający

i upraszczający rzetelny marketing. Dla zewnętrznego odbiorcy np. klienta : to ofertowskaz od

producenta, instytucji, informacja.


Jak można wykorzystać znak, będąc licencjobiorcą ?

Zakres wykorzystania znaku jest w zasadzie dowolny.. Z pewnością znak ten standardowo może być umieszczany

na ogólnych materiałach marketingowych uprawnionego oferenta. Także zgodnie z umową Licencyjną

bezpośrednio na ofercie np. plakat z informacją, jako wyróżnienie w prezentacji, a nawet jako informacyjna

przywieszka, itp. oczywiście z zachowaniem, własnego logo oferenta.


Istnieją podobne oznaczenia, czy nie będzie ich z byt wiele?

Są znaki „podobne”, lecz takie określenie nie pasuje do znaku CENOTOP® , zdecydowanie nie należy kojarzyć z innymi reklamowymi znakami.

masz pytanie?

Dlaczego CENOTOP® ...

zdecydowanie wybiega czas. Już dziś największą zaletą tej marki jest: Cel prezentacji, podstawy prawne, zainteresowanie, ochrona, 70% ZAUFANIE i brak zewnętrznych komercyjnych decydentów ! minimalizm zbędnych elementów towarzyszących wielu działaniom.

CENOTOP® JEST INNY, TAK JAK PRZYSZŁOŚĆ.