งานของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาญจนบุรี มีดังนี้

เครื่อง PC คลิก มุมบนขวา หรือคลิกในข้อความด้านล่างไปยังลิ้งก์ /

เครื่องสมาร์ทโฟน คลิกในข้อความ

Line กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (คลิกในข้อความ LINE สมัครเข้าร่วมฯ กด Like กด แชร์ ได้ครับ.)

โปรดคลิกในข้อความที่ขีดเส้นใต้ ที่ปรากฏด้านล่างเพื่อไปยังหน้าเพจถัดไป และขอประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้ความรู้ โรคพิษสุนัขบ้า วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมืองกาญจนบุรี

ทีม สคร.๕ร่วมกับ กง.คร. สสจ.กจ. ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อ.เมืองกาญจนบุรี

กง.คร.สสจ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี


กง.คร.สสจ.กาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี