ЖРНОВ

часопис за културу, науку и уметност

Жрнов је гласило које се залаже за очување традиционалних вредности српског народа: љубав према ближњем; предусретљивост према путнику намернику; вера у Бога и свест о значају крсне славе, верских и народних обичаја; толерантност према суседима друге вере и закона; препознавање српских националних интереса у култури и науци, у привреди и политици; част и поштење у свему: од кућних и чаршијских, до послова народних и државних.

Жрнов излази два пута годишње (лето и зима). Оснивач и издавач: Фондација Радост, Србија, Београд, Врачар, улица Грчића Миленка 3. Уређује уреднички колегијум: Ранко Прерадовић (Бања Лука), Ратко Поповић (Грачаница), Димитрије Јовановић (Краљево),Коља Мићовић (Париз), Наталија Јелизарова (Москва), Јелена Ћирић (Праг), Александар Чотрић (Сатирикон), Огњен Петровић (фотографије), Мића Милорадовић (илустрације), и Душко М. Петровић, главни и одговорни уредник; тел. +381.63.360320. е-пошта: poetar.dmp@gmail.com Графичка опрема Врачарарт, штампа Премис, Београд, Церска 70. Динарски рачун Фондације Радост код Интеза банке број: 160-365947-81. Огласи: колорни 30.000 динара на четвртој страни корица и црно-бели у књижном блоку 8.000 динара по страни.

Часопис је доступан у свим бољим књижарама у Србији и Републици Српској, а у Београду у књижањама: “Геца Кон”, Кнез Михаилова 12 и “Александар Белић”, Студентски трг 5. Цена по примерку је 300 динара или 5 КМ. Годишња претплата (два броја) је 500 динара и уплаћује се на рачун број 160-365947-81 уз назнаку "за претплату"; адресу на коју ће вам поштом слати часопис јавити редакцији на poetar.dmp@gmail.com Часопис се поже поручити и добити поузећем по цени од 300 динара по примерку. Сав приход намењен је акцијама Фондације Радост. Информације о Фондацији Радост можете видети овде.

Овај сајт часописа Жрнов почиње бројем 9 (девет), јула 2018. године, и доносиће избор и из свих бројева који ће потом доћи.

Претходнe бројеве (1-8) можете видети само на сајту Народне библиотеке Србије, Репозиторијум

________________<>______________