ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการออนไลน์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์

คลิกชมประวัติและผลงาน

หลังจากรับชมนิทรรศออนไลน์แล้วตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตร