У СУСРЕТ ЗАПОСЛЕЊУ

Активно тражење посла подазумева стално информисање о пословима на тржишту рада, редовно праћење и јављање на огласе и конкурсе у новинама и на интернету, посећивање каријерног центра, сајмова запошљавања, изградња и ширење мреже својих контаката, самозапошљавање. У том процесу неопходно је да поседујете знање и вештине како да се што успешније представите потенцијалном послодавцу и тако повећате своје шансе за заснивање раног односа.

За почетак, уз помоћ упитника процените своје ставове према тражењу посла.