ПРОФЕСИОНАЛНА

ОРИЈЕНТАЦИЈА

Професионална оријентација је сложен поступак у којем се појединац, након обављеног тестирања и разговора са психологом, усмерава на она занимања у којима ће највероватније имати успеха и задовољства у раду.

Професионална оријентација је сложен поступак у којем се појединац, након обављеног тестирања и разговора са психологом, усмерава на она занимања у којима ће највероватније имати навише успеха и задовољства у раду.

Уколко желите да сами урадите тестове личности и интереовања како би боље упознали себе и која занимања вам одговарају, может да посетите сајт http://karijera.bos.rs/