КАРИЈЕРНО ИНФОРМИСАЊЕ

Планирање каријере подразумева и обезбеђивање информација о могућностима запослења, образовања, разним обукама, курсевима, пројектима и сл. У том процесу можете се служити свим расположивим средствима: штампани и електронски медији, Национална служба за запошљавање, студенти, запослени који обављају посао за који сте заинтерсовани.