CAPI

Comprehensive Analysis of Proficiency in ICT

För English, click here.

CAPI är ett mätverktyg för IKT-kompetens. Det kan användas av organisationer eller individer för att sätta mål eller mäta nuvarande kompetensnivå - en utvecklingstrappa.

När man lär sig saker så är det fördelaktigt att bryta ner kunskapen i mindre delar. Den centrala komponenten i CAPI är en lång lista över bänkmärken (milstolpar) för IKT-kompetens. Listan är indelad i kategorier och nivåer med stegrande svårighetsgrad.

Förutom CAPI-testet så innehåller den här webbsidan också övningar som kan utveckla IKT-kompetens från föreskoleklass och uppåt.