สถาบันแคป วิชั่น

(สอนพูด•สร้างครู•พัฒนาผู้นำ•เชื่อมคน)

ยินดีต้อนรับทุกท่าน 💙

"สถาบันส่งเสริมภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพบุคลากร"