CANADÁ PIALE 2017

O obxecto desta viaxe foi a realización de itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüistica e comunicativa en lingua estranxeira do profesorado pertencente á Xunta de Galicia.

A miña modalidade consistiu nun programa de inmersión total en inglés, consistente na integración na vida escolar, sen obrigas lectivas, nun centro escolar público de educación primaria na cídade de Ottawa.

Esta páxina web se presenta coma un plan de difusión da experiencia adquirida en Canadá durante estas catro semanas. A web está dividida en varias seccións:

  • a cidade de Ottawa
  • O sistema educativo na provincia de Ontario
  • O centro educativo D. Roy Kennedy
  • A miña experiencia educativa coma mestre
  • A miña familia canadiense
  • Ocio e lugares de visita