SCURT ISTORIC

Prima etapă din istoria acestui liceu a constituit-o gimnaziul, întemeiat în anul 1919, sub patronajul primarului de atunci al orașului Oltenița, Hristescu Danielescu. Din 1927 gimnaziul devine liceu.

În 1930 liceului i s-a construit un nou local, monumental și funcțional, prin contribuția personală a lui Constantin Alimănășteanu, important lider politic. Liceul va purta numele acestuia între 1930-1948. Clădirea va fi extinsă între anii 1960-1962. Prin reforma învățământului din 1948, liceul se va numi "Alexandru Sahia" până în 1990, cu profil pedagogic și apoi agricol (îmbunătățiri funciare), redevenind teoretic în 1955. Din 1975 liceul este industrial, dar a păstrat clase de profil teoretic - matematică-fizică - profilul care a cuprins cei mai buni elevi. Transformările de după 1989 s-au reflectat și asupra acestui liceu. A fost numit "Neagoe Basarab", după numele domnitorului din timpul căruia datează prima atestare documentară a localității Oltenița (1515) și a redevenit liceu teoretic. În toată istoria sa, acest liceu, prin rezultatele activității instructiv-educative, a fost principalul factor de știință și cultură din zonă, poziție consolidată în ultimii ani.