Buurtpreventie Leuken

Wat is buurtpreventie?

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar u woont.

Op die manier kunnen politie en buurtbewoners beter op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de buurt.

Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties.

Maak bijvoorbeeld ook eens afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan.

Mekaar op de hoogte houden, daar draait het eigenlijk om.

En dààr kan sociale media een grote rol in spelen:

Facebook, maar ook chat-applicaties zoals messenger, WhatsApp.

Wat is buurtpreventie NIET?

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden, in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving.

Het is NIET de bedoeling om inbreuk te maken op het privé-leven van anderen, noch om burgerpatrouilles te organiseren.

En natuurlijk heeft het “eigen rechter spelen” niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat houdt de Buurtpreventie Leuken nu juist in?

In de eerste plaats: alert zijn, en mekaar op de hoogte houden.

Dat kan uiteraard mondeling of telefonisch.

In de wijk Leuken werken met WhatsApp om snel informatie door te geven of uit te wisselen.