“บัตรคนจน” รัฐจ่ายเพิ่ม 500 บาท ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564


คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ จ่ายเงินเพิ่ม 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2564 โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 500 บาท 14 ล้านคน

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน ที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง

รายละเอียดมาตรการดังกล่าว มีดังนี้

  • เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จะเป็น สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท ต่อคนต่อเดือน

  • ระยะเวลามาตรการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ การลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เผยว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนในต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

บัตรคนจน : เปิดเงื่อนไข-แบบฟอร์ม ลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 64

เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรคนจน”

  • เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

  • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

  • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ