БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ

Основним завданням циклової комісії є забезпечення теоретичної та практичної підготовки фахівців будівельної галузі. Стратегічною метою освітньої та навчально-методичної діяльності ЦМК є формування нової генерації висококваліфікованих фахівців у сфері будівництва, здатних працювати в умовах сучасного суспільства за фахом.

Провідним напрямом роботи викладачів та майстрів виробничого навчання циклової методичної комісії є оптимізація освітнього процесу, прямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність освіти, поєднання теоретичного й практичного навчання.

Зміст роботи циклової методичної комісії визначається такими напрямками:

  • забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм;

  • розроблення та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього процесу;

  • розроблення методик викладання навчальних предметів, проведення лекцій, практичних та лабораторних робіт, навчальної та виробничої практики, письмових атестаційних рбіт (на розряд) та дипломних робіт;

  • розгляд й обговорення підготовлених навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм, методичних розробок, складання на них рецензій;

  • керівництво дослідницькою та науковою роботою учнів;

  • організація самостійної та індивідуальної роботи учнів;

  • організація індивідуальної роботи з перспективними та невстигаючими учнями.

ЦМК "Будівельнам галузь" веде підготовку фахівців з професій:

7133 "Штукатур"

7132 "Лицювальник-плиточник"

7141 "Маляр"

7124 "Столяр будівельний"

7129 "Монтажник гіпсокартонних конструкцій"

7122 "Муляр"

7214 "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій".