พัฒนาโดย นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เลขที่ 264 หมู่ที่ 2 ถนนคีรีรัถยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.032 425076 ต่อ 202
Fax. 032 425076