Donateurs

Ik wil de Brothers financieel steunen. Kan dat?

Natuurlijk kan dat! We hebben al sinds jaar een dag een aantal trouwe donateurs die elk jaar een geldbedrag voor ons over hebben. We zouden graag wat meer donateurs willen hebben in verband met de alsmaar stijgende kosten en dalende inkomsten. Daarvoor doen we natuurlijk wel wat voor terug. Je mag in ieder geval één van onze concerten gratis bezoeken en we houden je op de hoogte van onze activiteiten. In 2017 zijn we al onze donateurs afgegaan en hebben bij iedereen een miniatuur kerstconcert gegeven.

Wil je ons steunen, maak dan een bedrag over op rekening nummer NL 47 INGB 0689 8806 34 t.n.v. P.D. Klut onder vermelding van B4T Donatie 2022


Alvast onze hartelijke dank!!