Bronnen uit het basisonderwijs

Wat leren leerlingen in groep 4?


Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het totale overzicht van wat meisjes en jongens in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit item. We onderscheiden in het artikel sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind in groep 4 moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen zodra het in groep 4 begint.


Algemene kennis en sociale vaardigheden


Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale doelen en vakken voor kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale stukje zal zich uiten door het meer samen willen spelen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe informatie. Zo is het dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van nieuwe weetjes, plannen, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.


Sociaal leren


Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte aan de eigen persoon geven zijn nog maar een paar van de factoren die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren in de lessen sociale vorming hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leraar gebruikt duiken leerlingen enorm de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze vertrouwen in hun omgeving en anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.


Algemene ontwikkeling


Spelling, begrijpend lezen, rekenen, geschiedenis, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. In groep 4 komt dit allemaal aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het vlak van begrijpend lezen, rekenen en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, inzichten te geven, meningen te vormen, en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.


Toetsen van Cito en de methode


Om in beeld te krijgen of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken worden er jaarlijks vele toetsen gemaakt. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en gaan vooral over de lesstof die in de weken ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de verdere loopbaan.


Ondersteuning bieden


Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder een stuk zelfstandigheid kapot te maken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak zelf hulp vragen. Voor ouders is het dan ook aan te bevelen om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Huiswerk en opdrachten kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een gemaakt foutje juist weer te leren.