Broeiklas vzw

Broeiklas voor Talent

Voor het succes van elk kind op school!

Broeiklas vzw

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.

ORGANISEER EEN ACTIE

T.V.V BROEIKLAS VZW

Meer info op: https://dewarmsteweek.be/goede-doelen/broeiklas-vzw

Studiebegeleiding bij Broeiklas vzw

Op maat van elk kind

Lagere schoolkinderen

1-1 ondersteuning

Ouderbetrokkenheid stimuleren

Talenten van elk kind!

Samenwerking met scholen

Agenda

Zaterdag 27 april: ontmoetingsdag voor vrijwilligers

Op volgende data is er geen studiebegeleiding:

22/4/19 (paasmaandag), 27/4/19 (Ontmoetingsdag voor vrijwilligers), 30/5/19, 1/6/19 (Onze Lieve Heer Hemelvaart - verlengd weekend), 8/6/19, 10/6/19 (Pinkstermaandag - verlengd weekend).

Broeiklas vzw bevindt zich in de Gendarmerie.

Denderstraat 22

9300 Aalst


Studiebegeleiding: 2de verdieping

Bureau projectcoƶrdinator: gelijkvloers