Välkommen till Brf Tvåan

Vår bostadsrättsförening är en av 4000 HSB bostadsrättsföreningar i Sverige. Alla bostadsrättsföreningarna är medlemmar i någon av landets 60 HSB-föreningar. En av dessa föreningar är HSB-Uppsala. Vår förening är medlem nummer 2 i HSB-Uppsala. HSB-föreningarna är sammanslutna inom HSBs Riksförbund.

Föreningen består av tre hus på adresserna Salagatan 51, 53 och 55 i det lugna området Fålhagen i centrala Uppsala.

Husen ligger i den södra änden av den lummiga Frodeparken endast ett stenkast från stationen och det nya resecentrumet.

Byggnadsår: 1934-1935

Bostäder: 78

Organisationsnummer: 717600-4963


Faktureringsinformation hittar du här

Du hittar Brf Tvåan på facebook

Närområde

Bostadsrättsföreningen Tvåan ligger i området Fålhagen strax öster om Centralstationen/Uppsala Resecentrum, mellan den södra änden av den lummiga Frodeparken samt södra delen av Salagatan.

Av föreningens tre hus ligger Salagatan 51 längst i nordväst och Salagatan 55 i sydost.

Det är mindre än 300 meter, < 5 min. gångtid, till centralstationen och resecentrum.

Vid resecentrum finns järnvägsförbindelse med Stockholm (ca 40 min.), stadsbussar, taxistation samt länstrafikbussar.

Här ligger även stationen Uppsala Östra för museijärnvägen Lennakatten. Härifrån kan man sommartid åka med ångtåg eller rälsbuss ända till Almunge. Många stopp erbjuds längs den natursköna linjen, till exempel Fjällnora med badplatser, fiskemöjligheter och naturstigar.

Närmaste mataffär ligger cirka 300 meter bort, i stationsgallerian vid centralstationen.

Avståndet till Vaksala torg är cirka 500 meter. Här finns Kvarnengallerian, Vaksalaskolan samt landmärket Uppsala Konsert och Kongress. På lördagar är det marknad på Vaksala torg och på vintern anläggs en skridskobana på torgets mitt.

Går man västerut, passerande över stationsområdet, är det drygt 700 meter till affärsgatorna och Stora Torget i hjärtat av Uppsala.

Rakt österut, på andra sidan Strandbokilen, ligger Fålhagens IP. Här finns fotbollsplaner samt kortare motionsslinga i det anslutna grönområdet. På vintern anläggs skridskobana på idrottsplatsen.

Historia

HSB Tvåan bildades av HSB i Uppsala den 10 oktober 1934. Samma datum beslöts att HSB i Uppsala skulle köpa in tomt nr 4 i kvarteret Delling (Salagatan 51) och den 4 mars 1935 beslöts att även tomterna 5 och 6 i kvarteret Delling (Salagatan 53 respektive 55) skulle köpas in.

Anledningen till att föreningen heter Tvåan är helt enkelt att det är den andra HSB-föreningen i Uppsala.

Den 1 april 1935 var hus 51 färdigt för inflyttning. Under tiden som hus 51 byggdes påbörjades byggandet av hus 53 och 55. Dessa två hus var färdiga för inflyttning den 1 oktober 1935.

Den 24 februari 1936 överlämnades Bostadsrättsföreningen Tvåan från HSB i Uppsala till de medlemmar som bodde i husen.

Enligt uppgift har hus 51 ritats av stadsarkitekt Gunnar Leche medan hus 53 och 55 ska ha ritats av arkitekten Nils Lindberg (från HSB Riksförbunds Arkitektkontor). Hus 53 och 55 är identiska men skiljer sig något mot hus 51.

De ursprungliga ritningarna visar att det fanns en kolkällare i hus 51 (i samma utrymme som vi idag har bastu) samt att det tillkom skyddsrum i främst cykelstall men även matkällare. Något man kan se spår av än idag genom dörrar och övertrycksventiler. Det finns en relativt stor samling av tryckmaterial och befattningslistor för luftskyddet från beredskapsåren 1939-1945 hos föreningen.

I tvättstugorna (hus 51 och 55) finns det fortfarande stenmanglar i original.

Historiska flygbilder över Fålhagen

Flygfoto från 1935 över Fålhagen med östra bangården, kolonilotter och begynnelsen till Frodeparken närmast i bild. Nere till höger kan man se hus Salagatan 51 nyligen färdigbyggt samt Salagatan 53 i bildens kant som ett "skal" med tegelstommen väl synlig.


Foto: Oscar Bladh (från och med tillstånd av Uppsala Stadsbiblioteks Uppsalasamling)

Flygfoto från 1937 över Fålhagen, Vaksala torg och Östra Station sett från söder. Längst ned i bilden ses Tvåans nyligen färdigbyggda tre hus.


Foto: Oscar Bladh (från och med tillstånd av Uppsala Stadsbiblioteks Uppsalasamling)

Flygfoto från 1950. Nu är området kring Strandbodkilen och Väderkvarnsgatan färdigbyggt. Längst upp i norr syns ett gammalt tegelbruk.


Foto: Oscar Bladh (från och med tillstånd av Uppsala Stadsbiblioteks Uppsalasamling)