Επίσημος συνεργάτης της αντιπροσωπείας K SPORTS για τα προϊόντα ROTOR