Breunese genealogie

Mijn overgrootvader heette Breunese: "Breunes Derk Breunese", geboren 1857 te Valburg. Hij was van 1889-1907 Nederlands Hervormd predikant te Raalte. Mijn oma heeft in deze plaats een gelukkige jeugd gehad. Het toeval wil dat ik jaren later vlakbij Raalte ben komen wonen. Mijn man heeft gewerkt in Heino, waar mijn overgrootvader 7 jaar lang predikte. Mijn dochter woonde in Kampen, waar mijn opa en zijn zwager naar het instructiebataljon gingen. Genoeg redenen voor mij, om terug te gaan naar de geschiedenis van deze familie.

De familienaam Breune(s)se, Breun(n)is(s)e(n), Breuneze, Bruinis(sen)

De familie is van oorsprong afkomstig uit de Over-Betuwe. De vroegst bekende Breunissen in de Betuwe, ene Hendrick Breunissen, gedoopt in 1660, woonde vanaf 1701 op "den groten Bredelaar", een hofstede in De Bredelaar, een buur(t)schap in de Over-Betuwe tussen Elst en Bemmel. Vele nakomelingen bleven wonen op deze hofstede.

Anderen vestigden zich in diverse Betuwse plaatsen. Uit een huwelijk ontstond soms een eigen tak met een eigen schrijfwijze van de naam.

herkomst.xlsx

De Grote Bredelaar onder Bemmel. Uit: De Betuwe - 1971, no. 39. Artikel J.S. v.d.Hof. Foto Coen Hupkes, c. 1941.


Landasoord in de buurtschap Aam, bij Elst. Uit: Het verleden van Westeraam, 2009


Huis Westeraam te Elst. Uit: Het verleden van Westeraam, 2009.


Wapen en betekenis van de familienaam Breune(s)se, Breun(n)is(s)e(n), Breuneze, Bruinis(sen) :

Familiewapen Breunissen te Arnhem


Breunissen: zoon van Bruno?

In: J. Winkler - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis. 1885.