สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(กก.ตชด.12)

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ต.สุทธิพงษ์ มาลัย ผบ.ร้อย ตชด.126 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ  พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์  รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 /ประธานคณะกรรมการประกวดการฝึก กองร้อยชนะเลิศประกวดการฝึก ประจำปี 2567 บก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการได้เดินทางมาพิจารณาคัดเลือกประกวดการฝึกฯ ณ ลานรวมพล ร้อย ตชด.126 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วเมื่อวันที

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 เวลา 14.30 น.  พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ  ผบ.ชค.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผบก.ชค.ตชด.12 พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ.ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.บูรพา  ณ บก.กกล.บูรพา ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67  เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12,

พ.ต.ท.พิเชษ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12,

พ.ต.ท.ศุภวิชญ์ สุดหอม สว.จอส.กร., พ.ต.ต.ธีระพงษ์ มูลเชื้อ ผบ.ร้อย ตชด.122 พร้อมคณะ

ได้เดินทางมาติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประกวดผลงานการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง  ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของหน่วยทหารหรือ ตำรวจ ( ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว) ในนาม บช.ตชด.ของการประกวดผลงานเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2567 โดยมี พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์ ครู (สบ3) กก.ตชด.12 ผอ.รร.มัธยมพระราชทานนายาว และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ


เมื่อ 3พ.ค.67  08.30 น.

พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12  เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พ.ต.ท.ณัฐฐา ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชูรอง ผกก.ตชด.12 และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กก.ตชด.12 ร่วมพิธี ณ ลานรวมพล กก.ตชด.12 และได้จัดให้มีกิจกรรมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และบริจาคโลหิต

ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม 

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.12 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.ณัฐฐา ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12 พร้อมด้วย สว.ฯ,ผบ.ร้อยฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด

ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค 1 ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย และมอบแนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับหน่วยและกำลังพลในสังกัดเพื่อปฏิบัติต่อไป

ผกก.ตชด.12 มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค.66 เวลา 09.49 น.  พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการ ปบ.งาน  ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมี รอง ผกก.ฯ,สว.ฯ.ผบ.ร้อยฯ และคณะครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี กก.ตชด.12

ผกก.ตชด.12 พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่ 

เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค.66 เวลา 08.30 น.  กก.ตชด.12 ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบหน้าที่การบังคับบัญชาฯ ระหว่าง พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.21 และ พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.12 โดยมีการ ปบ.ดังนี้

1.ลงนามรับมอบหน้าที่ ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี กก.ตชด. 12

2.รับมอบธงประจำหน่วย ผกก.ท่านเก่า กล่าวอำลาหน่วย ,ผกก.ท่านใหม่ กล่าวมอบนโยบายแก่กำลังพลในสังกัด โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดและคณะแม่บ้านตำรวจร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) โดยมี ทายาทผู้สืบสกุล ( สิงห์ สิงหเสนี ) นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส. จ.สระแก้ว  นายธวัช ชูวิทย์สกุลเลิศ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสระแก้ว  พ.อ.ศราวุธ รบเมือง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 19 ( ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19) ,พ.ต.ท.ศักดิ์ศรี นาเทเวช รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม ผู้แทน ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้ว  นางศุภตรา อินทราราม ประธานชมรมแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค 1,คุณศมลพรรน หน่องพงษ์  และคณะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร-ตำรวจ   ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีใน ครั้งนี้

    พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12  ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ " เนื่องในวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  ครบรอบ 33 ปี  โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในหน่วย   จากนั้นประธานในพิธีได้อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน " พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพล ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปี ๒๕๖๕   

 ณ บก.ตชด.ภาค ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อ 21 ต.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12, พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,คุณศมลพรรณ หน่องพงษ์ ประธานแม่บ้าน กก ตชด.12 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๒ ปี โดยมี พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ รอง จตช.เป็นประธาน พร้อมนี้มี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.,รอง บช.ตชด. ,ขตร.ตชด.ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.ตชด.ภาค1 ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีรับมอบอาคารเรียน และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียนที่ได้รับการซ่อมแซ่มบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 03 พ.ย.66  พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ท.ณัฐฐา ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12, พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู  รอง ผกก.ตชด.12, พ.ต.ท.คณากร วิชัยสุนทร ครู (สบ3 กก.ตชด.12), พ.ต.ต.ธีระพงษ์  มูลเชื้อ  ผบ.ร้อย ตชด.122, ร.ต.อ.คำพลอย สุเสนา รอง ผบ.ร้อย ตชด.122, ด.ต.สมเกียรติ ถาวรกุล ครูใหญ่ รร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 พร้อมคณะครู ให้การต้อน พล.ต.ต.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผบก.ตชด.ภาค 1, พ.ต.อ.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 1,พ.ต.อ.รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ รอง ผบก.ตชด.ภาค 1,คุณอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , คุณกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ, คุณนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นักเรียนที่ได้รับการซ่อมแซ่มบ้าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้

- นายจักรพันธ์ พันธ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศประเทศ, นายอำพล หันทะยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2,

นางสุดาพร แก้วประสิทธิ์ นายกเทศมลตรีตำบลป่าไร่, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง จำนวน 250 คน

องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

เช็กเลย  คุณ...รู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์หรือไม่ ทดสอบความรู้เรื่องกลโกงออนไลน์ ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนร่วมทำ "แบบทดสอบ วัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ" ที่รวบรวมมาจากกลโกงของคนร้าย และสิ่งที่ประชาชนควรรู้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยออนไลน์อีกทางหนึ่ง ท่านสามารถสแกน QR code ร่วมทำแบบทดสอบ โดยในแบบทดสอบนี้ให้กรอกข้อมูลบุคคลเฉพาะ คำนำหน้า, ชื่อ - สกุล,  อาชีพ,และอายุ เท่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติฯ สำหรับการนำไปใช้กำหนดมาตรการเสริมวัคซีนไซเบอร์ให้ประชาชนต่อไป

"ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน" ไม่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจาก "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

#กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่12

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน

👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อ 27 ก.ค. 2566 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานรวมพล กก.ตชด.๑๒ 

ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.

เมื่อ 01 ต.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.พิเชษ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12,สว.,ผบ.ร้อย,ขตร.ในสังกัด ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. เป็นประธาน  มอบนโยบายการบริหารราชการ ณ อาคารพิชิตชัย กก.ตชด.12

เมื่อ 21 ก.ย.65 พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑,พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันท์ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กก4)(สส5)(บร) โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12 ,ผบ.ร้อยฯและข้าราชการตำรวจ,ผู้แทน ฉก.ร.2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้อย ฉก.ตชด.4 บ.เขาตาง้อก ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่

- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio

- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k

อนาคตตำรวจไทย   อนาคตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่)สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่

- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น RDPSCC ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพไทย        เหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน โดยสามารถได้ทั้งระบบ Android และ iOS (ค้นหาคำว่า “RDPSCC”

ผลการปฏิบัติงานทั่วไป

เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น.

พ.ต.ท.สมชาย พิมพ์เกาะ สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทาหอม เป็นหัวหน้าชุด พร้อมข้าราชการตำรวจรวม 4 นาย ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สระแก้ว ,ข้าราชการตำรวจสภ .วังน้ำเย็น,ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ยอดกำลังพลทั้งสิ้น 70 นาย เพื่อปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน้าลานรวมพล สภ.วังน้ำเย็น      โดยมี นาย กิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 281830 ธ.ค.65 พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รองฯ รรท.ผบ.ชค.ตชด.12 พร้อมด้วย ร.ต.ท.คำภา  เพชรราช  ผบ.มว.ฯ, ร.ต.ท.บุญส่ง  มานะทน  ผบ.มว.ฯ ร่วมกับ จนท.ทหาร, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คลองหาด และ อาสาสมัครกู้ภัยฯ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดบริการประชาชน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  โดยมี นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธี จนถึงเวลา 19.00 น.

เมื่อ  25 ต.ค.65  พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ  รองฯ/รรท.ผบ.ชค.ตชด.12  เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่ชายแดน พร้อมอบนโยบายให้แต่ละจุดตรวจ โดยให้แต่ละจุดตรวจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อย สะอาดสะอ้านสวยงาม เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงาน

เมื่อ 25 ต.ค. 2565 พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู  รอง ผกก.ตชด.12 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เมื่อ 8 เม.ย.65   พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์  ผกก.ตชด.12 พร้อมด้วย  คุณศมลพรรณ  หน่องพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านตำรวจ กก.ตชด.12, พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12/รอง ผบ.ชค.ตชด.12 ได้เดินทางมามอบรถเข็นวีลแชร์ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับ นางนุ่น  จันทะมา อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 ม.2 บ.โนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 เมื่อ 31 มี.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 จัดกำลังพล ร้อย ฉก.ตชด.3 ออกทำการลาดตะเวณหมู่บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 ต.ทับพริกอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

เมื่อ 31 มี.ค.65 

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12/ผบ.ชค.ตชด.12 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ บก.ร้อย ฉก.ตชด.3 บ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

 เมื่อ 29 มี.ค.65 

พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รองผกก.ตชด.12/รอง ผบ.ชค.ตชด.12 ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับฝ่ายกัมพูชา 

  บ้านเกาะตู๊จ ต.สำเภาลูน อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง

เมื่อ 21 มี.ค.65 

พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผบ.ชค.ตชด.12 เป็นประธานประชุมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย - กัมพูชา ณ บก.ฉก.ร.2 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

เมื่อ 21 มี.ค.65 ร้อย ฉก.ตชด.3  ตรวจความเรียบร้อยบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เมื่อ 19 มี.ค.65 ผบ.มว.ตชด.1241 ได้เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อโควิท - 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

เมื่อ 19 มี.ค.65  ร้อย ฉก.ตชด.2  มว.ตชด.1253 ตั้งด่าน/ตรวจค้น ด่านตรวจป้ายเขียว บ้านป้ายเขียว  ต.ทับพริก  อ.อรัญประเทศจ.สระเเก้ว

๑๓ สิงหาคม วันสถาปนาค่าย เจ้าพระยาราชสุภาวดี ( สิงห์ สิงหเสนี )

เมื่อ 16 มี.ค.65  มว.ตชด.1262   จัด กพ. ออก ลว.เดินเท้า บ.เขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

เมื่อ16 มี.ค.65 ร้อย ฉก.ตชด.4 จัด กพ.1ชป. ออกลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์ บ.ทับทิมสยาม 05  ม.10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เมื่อ 16 มี.ค. 65 ร้อย ฉก.ตชด.4  จัด กพ.1 ชป. ออกลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า บ.เขาตาง็อก ม.3 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว   

เมื่อ 15 มี.ค. 65  มว.ตชด.1251                        ออก ลว.ด้วย จยย. ในพื้นที่ บ.ทันใจ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 เมื่อ 14 มี.ค.65 จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.12 ออกเก็บกู้และทำลาย วุตถุระเบิดบริเวณริมคลอง บ.เจียงดำ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

เมื่อ 14 มี.ค.65 พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12 พร้อมคณะตรวจราชการ กก.ตชด.12 ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปี 2565 ร้อย ตชด.124,125,126

 22 มิ.ย.63 EOD.กก.ตชด.12  ทำการบรรยาย/สาธิต หัวข้อวิชา การสังเกต จดจำ รูปร่างลักษณะวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง 

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 9 ก.พ. 2565            สถานที่ทำกิจกรรม             หอประชุม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 17 ม.ค. 2565   

สถานที่ทำกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

กก.ตชด.12

กิจกรรม : จิตอาสาเฉพาะกิจ (บริจาคโลหิต)  

วันที่ 7 ม.ค. 2565 

สถานที่ทำกิจกรรม

รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 31 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม    หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล จุดตรวจหน้าวัดวังแดง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว


ภารกิจช่วยเหลือประชาชน

กก.ตชด.12  เมื่อ 16 มี.ค. 65 ได้จัด  ชุดช่างสนาม จำนวน 2 ชุด      ชุดละ 5 นาย รวม 10 นาย          เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน หมู่ 7 ตำบล ช่องกุ่ม อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลังคาเรือน

จำนวนผู้เข้าชม