สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(กก.ตชด.12)

วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน

กายเราคือเสาหลัก.mp4

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 60 นาย

     วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 50 นาย 

   เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 มอบหมายให้ พ.ต.ท.คณากร  วิชัยสุนทร ครู สบ.3 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 50 นาย

  วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 70นาย 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ขอรายงานกิจกรรมสวดมนต์ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

       พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 70นาย

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ขอรายงานกิจกรรมสวดมนต์ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น ณ หอประชุมพิชิตชัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

        พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรม จำนวน 80 นาย ครอบครัวตำรวจ จำนวน 16 นาย

  เมื่อ 21 ธ.ค. 2565 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 นำ กพ.กก.ตชด.12 และ จนท.สอ.กก.ตชด.12 จำกัดจำนวน 100 นาย กระทำพิธีไหว้พระ สวดมนต์ บูชาธรรม (บทโพชฌังคะปริตร จำนวน 3จบ)อธิฐานจิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ หอประชุมพิชิตชัย กก.ตชด.12 เสร็จพิธีเวลา 09.15 น.

เมื่อ 20 ธ.ค.2565 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 มอบหมายให้ พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ,พ.ต.ต.เกรียงไกร บรรดาศักดิ์ สว.กก.ตชด.12(จอส.,กร.)เป็นหัวหน้าชุด กพ.กก.ตชด.12 จำนวนยอด 30 นาย ร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดนครธรรม ต.วัฒนานคร  อ.วัฒนานคร   จว.สระแก้ว  โดยมีนายอำเภอวัฒนานครเป็นประธาน มีผู้ร่วมกิจกรรมพิธี ประมาณ 100 คน เสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีเวลา 17.30 น.

เมื่อ 19 ธ.ค. 2565 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 สั่งการให้ ขรก.ตร.ฝอ.และ ร้อย ตชด.121-123 สวดมนต์บทโพชฌังคปริตร บูชาธรรมตั้งจิตอธิฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อให้หายจากอาการประชวร โดยมี พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ณ ลานรวมพล หน้าอาคาร กก.ตชด.12

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QwZLHKHavXJncHXMxeQFJQuDVhV7c9eR5b2RgMg68EUKJvY35T1uPHVpvWPgYKMGl&id=100068951868683

 #แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

#ตำรวจตระเวนชายแดน

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปี ๒๕๖๕   

 ณ บก.ตชด.ภาค ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เมื่อ 21 ต.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12, พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,คุณศมลพรรณ หน่องพงษ์ ประธานแม่บ้าน กก ตชด.12 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๒ ปี โดยมี พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ รอง จตช.เป็นประธาน พร้อมนี้มี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.,รอง บช.ตชด. ,ขตร.ตชด.ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.ตชด.ภาค1 ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

13 ส.ค. 2565 ครบรอบปีที่ 32 ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี ( สิงห์ สิงหเสนี ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565  พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑, พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัว ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์สิงหเสนี) โดยมี ทายาทผู้สืบสกุล ( สิงห์ สิงหเสนี ) นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ ส.ส. จ.สระแก้ว  นางสาวณัฐกมน ปัญญาดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสระแก้ว  พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา  พ.ต.อ เบญจพล รอดสวัสดิ์ ผกก.ตม. จังหวัดนนทบุรี   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร-ตำรวจ   ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีใน ครั้งนี้

     พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12  ได้ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ " เนื่องในวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12  ครบรอบ 32 ปี  โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในหน่วย   จากนั้นประธานในพิธีได้อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน " พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของกำลังพล ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  

เมื่อ 02 มิ.ย.65 พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12 พร้อมกำลังพล  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565                                 ณ อาคารอำนวยการ กก.ตชด.12

เมื่อ 02 มิ.ย.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ๓ มิ.ย.2565              ณ อาคารอำนวยการ กก.ตชด.12

วิสัยทัศน์

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญช

การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120

👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน

👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.

เมื่อ 01 ต.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.พิเชษ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12,สว.,ผบ.ร้อย,ขตร.ในสังกัด ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. เป็นประธาน  มอบนโยบายการบริหารราชการ ณ อาคารพิชิตชัย กก.ตชด.12

เมื่อ 21 ก.ย.65 พล.ต.ท.ณัฐ  สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผบก.ตชด.ภาค ๑,พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันท์ รอง ผบก.อก.บช.ตชด.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กก4)(สส5)(บร) โดยมี พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผกก.ตชด.12,พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12 ,ผบ.ร้อยฯและข้าราชการตำรวจ,ผู้แทน ฉก.ร.2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้อย ฉก.ตชด.4 บ.เขาตาง้อก ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่

- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio

- Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k

อนาคตตำรวจไทย   อนาคตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่)สามารถติดตามรับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่

- Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น RDPSCC ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพไทย        เหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน โดยสามารถได้ทั้งระบบ Android และ iOS (ค้นหาคำว่า “RDPSCC”

ผลการปฏิบัติงานทั่วไป

เมื่อ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น.

พ.ต.ท.สมชาย พิมพ์เกาะ สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.อ.สมศักดิ์ ทาหอม เป็นหัวหน้าชุด พร้อมข้าราชการตำรวจรวม 4 นาย ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สระแก้ว ,ข้าราชการตำรวจสภ .วังน้ำเย็น,ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ยอดกำลังพลทั้งสิ้น 70 นาย เพื่อปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ หน้าลานรวมพล สภ.วังน้ำเย็น      โดยมี นาย กิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในพิธี

เมื่อ 281830 ธ.ค.65 พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รองฯ รรท.ผบ.ชค.ตชด.12 พร้อมด้วย ร.ต.ท.คำภา  เพชรราช  ผบ.มว.ฯ, ร.ต.ท.บุญส่ง  มานะทน  ผบ.มว.ฯ ร่วมกับ จนท.ทหาร, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.คลองหาด และ อาสาสมัครกู้ภัยฯ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ จุดบริการประชาชน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  โดยมี นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในพิธี จนถึงเวลา 19.00 น.

เมื่อ  25 ต.ค.65  พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ  รองฯ/รรท.ผบ.ชค.ตชด.12  เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ พื้นที่ชายแดน พร้อมอบนโยบายให้แต่ละจุดตรวจ โดยให้แต่ละจุดตรวจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเรียบร้อย สะอาดสะอ้านสวยงาม เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงาน

เมื่อ 25 ต.ค. 2565 พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู  รอง ผกก.ตชด.12 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เมื่อ 8 เม.ย.65   พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์  ผกก.ตชด.12 พร้อมด้วย  คุณศมลพรรณ  หน่องพงษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านตำรวจ กก.ตชด.12, พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผกก.ตชด.12/รอง ผบ.ชค.ตชด.12 ได้เดินทางมามอบรถเข็นวีลแชร์ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับ นางนุ่น  จันทะมา อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 ม.2 บ.โนนสาวเอ้ ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 เมื่อ 31 มี.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 จัดกำลังพล ร้อย ฉก.ตชด.3 ออกทำการลาดตะเวณหมู่บ้านเขาสารภี หมู่ที่ 3 ต.ทับพริกอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

เมื่อ 31 มี.ค.65 

พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12/ผบ.ชค.ตชด.12 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล ณ บก.ร้อย ฉก.ตชด.3 บ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

 เมื่อ 29 มี.ค.65 

พ.ต.ท.สมเดช สินศิริ รองผกก.ตชด.12/รอง ผบ.ชค.ตชด.12 ดำเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับฝ่ายกัมพูชา 

  บ้านเกาะตู๊จ ต.สำเภาลูน อ.สำเภาลูน จ.พระตะบอง

เมื่อ 21 มี.ค.65 

พ.ต.ท.สมเดช  สินศิริ รอง ผบ.ชค.ตชด.12 เป็นประธานประชุมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย - กัมพูชา ณ บก.ฉก.ร.2 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 

เมื่อ 21 มี.ค.65 ร้อย ฉก.ตชด.3  ตรวจความเรียบร้อยบริเวณตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เมื่อ 19 มี.ค.65 ผบ.มว.ตชด.1241 ได้เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลในสังกัดที่ติดเชื้อโควิท - 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

เมื่อ 19 มี.ค.65  ร้อย ฉก.ตชด.2  มว.ตชด.1253 ตั้งด่าน/ตรวจค้น ด่านตรวจป้ายเขียว บ้านป้ายเขียว  ต.ทับพริก  อ.อรัญประเทศจ.สระเเก้ว

๑๓ สิงหาคม วันสถาปนาค่าย เจ้าพระยาราชสุภาวดี ( สิงห์ สิงหเสนี )

เมื่อ 16 มี.ค.65  มว.ตชด.1262   จัด กพ. ออก ลว.เดินเท้า บ.เขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

เมื่อ16 มี.ค.65 ร้อย ฉก.ตชด.4 จัด กพ.1ชป. ออกลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์ บ.ทับทิมสยาม 05  ม.10 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

เมื่อ 16 มี.ค. 65 ร้อย ฉก.ตชด.4  จัด กพ.1 ชป. ออกลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า บ.เขาตาง็อก ม.3 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว   

เมื่อ 15 มี.ค. 65  มว.ตชด.1251                        ออก ลว.ด้วย จยย. ในพื้นที่ บ.ทันใจ ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 เมื่อ 14 มี.ค.65 จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.12 ออกเก็บกู้และทำลาย วุตถุระเบิดบริเวณริมคลอง บ.เจียงดำ ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

เมื่อ 14 มี.ค.65 พ.ต.ท.พิเชฐ พูนชู รอง ผกก.ตชด.12 พร้อมคณะตรวจราชการ กก.ตชด.12 ได้เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปี 2565 ร้อย ตชด.124,125,126

 22 มิ.ย.63 EOD.กก.ตชด.12  ทำการบรรยาย/สาธิต หัวข้อวิชา การสังเกต จดจำ รูปร่างลักษณะวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง 

จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา"  

เมื่อวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานในปลูกพันธุ์ไม้จำนวน 450 ต้น ดังนี้ ต้นมะค่าโมง จำนวน 150 ต้น ต้นมะค่าแต้ จำนวน 150 ต้น ต้นตะเคียนทอง จำนวน 50 ต้น ต้นพยูง จำนวน 100 ต้น ณ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสวนป่าผักหวาน ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) กก.ตชด.12 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ จำนวน 180 คน ประชาชน 20 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125 กิจกรรม  :  จิตอาสาพัฒนา วันที่ 11 มี.ค.2565                สถานที่ทำกิจกรรม  : ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12               กิจกรรม : จิตอาสาภัยพิบัติ(วาตภัย)                            วันที่ 8 มี.ค. 65                  สถานที่ :  หมู่ 1,5,7,9 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125 กิจกรรม  :  จิตอาสาพัฒนาวันที่ 2 มี.ค. 2565             สถานที่ทำกิจกรรม  : ณ ร้อย ตชด.125 ถนนธนะวิถี หมายเลข 348 (อรัญประเทศ - ตาพระยา) ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125    กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา  วันที่ 17 ก.พ. 2565   สถานที่ทำกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 17 ก.พ.2565           สถานที่ทำกิจกรรม         บ้านหนองเม็ก หมู่2  ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12                               กิิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 17 ก.พ. 2565         สถานที่ทำกิจกรรม            วัดป่าสวนวาง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125    กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 15 ก.พ. 2565        สถานที่ทำกิจกรรม            วัดบ้านสองพี่น้อง ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 15 ก.พ. 2565        สถานที่ทำกิจกรรม            วัดป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126 กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา     วันที่ 9 ก.พ. 2565            สถานที่ทำกิจกรรม             หอประชุม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 17 ม.ค. 2565   

สถานที่ทำกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม บ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

กก.ตชด.12

กิจกรรม : จิตอาสาเฉพาะกิจ (บริจาคโลหิต)  

วันที่ 7 ม.ค. 2565 

สถานที่ทำกิจกรรม

รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 31 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม    หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล จุดตรวจหน้าวัดวังแดง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา    วันที่ 31 ธ.ค.2564 

สถานที่ทำกิจกรรม      ร้อย ตชด.126 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125

กิจกรรม  : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 31ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม          1 หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ด่านตรวจสามแยกกุดเตย หมู่ 17

ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

2 หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ รพ.สต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.124

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาวันที่ 31 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม         จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองปรือ ม.๗ ต.ผ่านศึก     อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 30 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม    หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา(จราจร)   วันที่ 30 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม      ร้อย ตชด.126 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.124

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 30ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม     หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125

กิจกรรม  : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 30 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม

หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ด่านตรวจสามแยกกุดเตย หมู่ 17 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 29 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม    หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 28 ธ.ค.2564

สถานที่ทำกิจกรรม        วัดชนะไชยศรี(วัดเกาะ) ม.9 บ.เจริญสุข ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 28 ธ.ค. 2564

สถานที่ทำกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.127

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 28 ธ.ค. 2564

สถานที่ทำกิจกรรม           ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์  ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.125

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา วันที่ 29 เดือน ธ.ค.2564 

สถานที่ทำกิจกรรม    หน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ด่านตรวจสามแยกกุดเตย หมู่ 17 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 8 ธ.ค. ๒๕๖๔ 

สถานที่ทำกิจกรรม

สวนสุขภาพ กก.ตชด.12 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 8 ธ.ค. ๒๕๖๔

สถานที่ทำกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย ตชด.126 ม.7 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อย ตชด.126

กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 26 ธ.ค. ๒๕๖๔

สถานที่ทำกิจกรรมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

กก.ตชด.12 ร้อยตชด.121   กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา   วันที่ 24 ธ.ค. ๒๕๖๔

สถานที่ทำกิจกรรม 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 121 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ    จ.สระแก้ว

 เมื่อ 29 มี.ค.65 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.ประเสริฐศักดิ์ แสงสา สว.กก.ตชด.12(ขว.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว  ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ร.ต.ท.วิชัย แย้มศิริ  ผบ.มว.(ป.)กก.ตชด.12 เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %

20 ส.ค.62 พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร รอง ผบช.ตชด. ตรวจราชการ กก.ตชด.12

 23 ก.ย.62  ร.ต.อ.สาธิต  สร้างนานอก ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.4 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านโนนหมากมุ่น จ.สระแก้ว ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รองรับสถานการณ์น้ำท่วม

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน

กก.ตชด.12  เมื่อ 16 มี.ค. 65 ได้จัด  ชุดช่างสนาม จำนวน 2 ชุด      ชุดละ 5 นาย รวม 10 นาย          เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน หมู่ 7 ตำบล ช่องกุ่ม อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 หลังคาเรือน

ร.ร.ตชด.การบินไทย กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.บ้านเขาสารภี กก.ตชด.12
 ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุงฯ1 กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.วังศรีทอง กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.คลองตะเคียนชัย กก.ตชด.12
รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ1 กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.บ้านนาอิสาน กก.ตชด.12
ร.ร.ตชด.บ้านนายาวกก.ตชด.12
ร.ร.มัธยมพระราชทานนายาว กก.ตชด.12

ประกาศเชิญชวน (e-bidding) ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 2 เมตร ยาว 2,700 เมตร

ประกาศเชิญชวน (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ประกาศเชิญชวน (e-bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 2 เมตร ยาว 2,700 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนจำนวน 10 คูหา

จำนวนผู้เข้าชม