Sponsors

Steeds op zoek naar groene bedrijfssponsors! Wij komen graag langs voor een afspraak zodat we kunnen bespreken wat we elkaar te bieden hebben.

Indien u als bedrijf eventueel een stukje grond onbenut hebt, zijn wij zeker ook vragende partij om dit stukje grond te bebossen!