ระบบการจองห้องประชุมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น
ระบบการจองจะแสดงผลแบบเรียลไทล์
หากต้องการขอยกเลิกการจองกรุณาขอยกเลิกผ่านระบบและรอเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบยืนยันการยกเลิกการจองจึงจะถูกลบออกไปจากปฏิทิน