รถเช่า

บริการถให้เช่่า ทั้งรถเก๋งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รถตู้ รถตู้หลังคาสูง และรถบัส เพื่อการท่องเที่ยว

Booking Parade

503 อาคารเคเอสแอล ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท แขวงพญาไท กทม.10400 โทร 02-6426155-6

Email: yuu@bookingparade.com FB : booking parade Line ID: @bookingparade