ทัวร์ส่วนตัว/เหมากรุ๊ป

รับจัดทัวร์เหมากรุ๊ป ทั้งกรุ๊ปเล็ก และกรุ๊ปใหญ่

ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ตามช่วงเวลา และงบประมาณของคุณ


รับจัดกรุ๊ปอบรมสัมมนา พร้อมเกมส์กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

เขาใหญ่ (KHAOYAI)

Booking Parade

503 อาคารเคเอสแอล ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท แขวงพญาไท กทม.10400 โทร 02-6426155-6

Email: yuu@bookingparade.com FB : booking parade Line ID: @bookingparade