ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม

ห้องประชุม ศ.นิคม


 • มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
 1. Wireless Microphones 2 ตัว
 2. Microphone 66 ตัว
 3. Speaker 6 ตัว (ติดผนัง)
 4. Projector 2 ตัว (ติดเพดาน)
 5. Monitor 31 ตัว (ตั้งโต๊ะ)

ห้องประชุม ศ.นิคม


 • รองรับการประชุมได้ประมาณ 105 ท่าน เก้าอี้ปกติ 97 ตัว และ 8 เก้าอี้เสริม
 • มีโปรแกรมที่รองรับการ เปิดอ่าน/แก้ไขเอกสารพื้นฐาน
 • มี Desktops ให้บริการในห้องประชุม
 • มีสัญญาณ Internet (ของสพม)

ห้องประชุม ศ.นิคม


 • มีชุด แก้ว/จาน/ชาม/ช้อนซ้อม สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีเครื่องกดน้ำ ร้อน/เย็น

ห้องประชุม มิตรไมตรี 1


 • มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
 1. Speaker 9 ตัว (ที่ตัวไมค์)
 2. Projector 1 ตัว (วางบนโต๊ะ)
 3. laser pointer 1 ตัว
 4. Microphone 9 ตัว

ห้องประชุม มิตรไมตรี 1


 • รองรับการประชุมได้ประมาณ 17 ท่าน เก้าอี้ปกติ 17 ตัว และ 0 เก้าอี้เสริม
 • คอฟฟี่เบรคพร้อมเมนูที่หมุนเวียน
 • มีสัญญาณ Internet (ของกรม)
 • มีเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

ห้องประชุม มิตรไมตรี 1


 • มีชุด แก้ว/จาน/ชาม/ช้อนซ้อม สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีเครื่องกดน้ำ ร้อน/เย็น

ห้องประชุม มิตรไมตรี 2


 • มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
 1. Speaker 2 ตัว (เพดาน)
 2. Speaker 27 ตัว (ที่ตัวไมค์)
 3. Projector 1 ตัว (ติดเพดาน)
 4. Microphone 27 ตัว

ห้องประชุม มิตรไมตรี 2


 • รองรับการประชุมได้ประมาณ 38 ท่าน เก้าอี้ปกติ 28 ตัว และ 10 เก้าอี้เสริม
 • คอฟฟี่เบรคพร้อมเมนูที่หมุนเวียน
 • มีสัญญาณ Internet (ของกรม)
 • มีเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

ห้องประชุม มิตรไมตรี 2


 • มีชุด แก้ว/จาน/ชาม/ช้อนซ้อม สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีเครื่องกดน้ำ ร้อน/เย็น

ห้องประชุม ชั้น 8

 • มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่
 1. Microphone 21 ตัว
 2. Speaker 21 ตัว (ที่ตัวไมค์)
 3. Projector 1 ตัว (ติดเพดาน)
 4. laser pointer 1 ตัว

ห้องประชุม ชั้น 8

 • รองรับการประชุมได้ประมาณ 27 ท่าน เก้าอี้ปกติ 19 ตัว และ 8 เก้าอี้เสริม
 • คอฟฟี่เบรคพร้อมเมนูที่หมุนเวียน
 • มีสัญญาณ Internet (ของกรม)
 • มีเครื่องปรับอากาศ (แอร์)

ห้องประชุม ชั้น 8

 • มีชุด แก้วน้ำ/จานรอง/ซ้อนกาแฟ สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุม
 • มีเครื่องต้มน้ำ ร้อน