Soft- en hardware voor senioren

leven zonder de grote eenzaamheid.

Waarom Bommasoft:

 • Onder senioren komt veel eenzaamheid voor. Niet alleen bij ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bij bewoners in een woonzorgcentrum.

 • Eenzaamheidsgevoelens verklaren mee dat deze senioren zich niet goed voelen en daardoor gezondheidsproblemen krijgen.

 • Het voorkomen van de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen verdienen daarom de volle aandacht van iedereen.

 • Problemen met zelfredzaamheid voorkomen, te herstellen of de mate van zelfredzaamheid te behouden of zelfs te vergroten.

Onze oplossing:

Bommasoft bestaat uit een heel eenvoudige wereld die gevuld is met activiteiten zoals geheugen oefeningen, ontspanning en beweging.

Voor Wie:

 • Senioren die langer in goede gezondheid zelfstandig thuis willen wonen zonder eenzaam te zijn.

 • Mantelzorgers die zorgen voor een medemens uit hun directe omgeving.

 • Woonzorgcentrum die meer tijd willen om de senioren te verzorgen.

Onderzoek:

Volgens een onderzoek door de KU Leuven in opdracht van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat ongeveer de helft van de 65-plussers in ons land zich eenzaam voelt. In het rapport van de Koning Boudewijnstichting worden een aantal risicofactoren voor eenzaamheid opgesomd.

 • Pas vanaf 75 of 80 jaar neemt eenzaamheid sterk toe.

 • Het zou niet om leeftijd op zich gaan, maar over het feit dat een hogere leeftijd gepaard gaat met een grotere kans op risicofactoren die bepalend zijn voor eenzaamheid, zoals een slechte gezondheid of het overlijden van de partner.

 • We tellen niet alleen meer eenzame en sociaal geïsoleerde bij de oudste senioren, maar ook bij vrouwen, bij weduwen en weduwnaars en bij senioren met gezondheidsproblemen.

 • Het aantal sociaal weerbaren is groter bij de thuiswonende senioren dan bij de senioren in woonzorgcentrum die minder kinderen en een minder omvangrijk sociaal netwerk hebben.

 • Sociaal isolement is er meer bij de bewoners van woonzorgcentra die ook vaker meer contact willen, vooral met hun kleinkinderen.

Meer lezen kan je door op deze link te klikken.

Wat denken senioren zelf over Bommasoft?

 • Je kan werken aan een goede gezondheid om thuis te kunnen blijven wonen en actief te blijven.

 • Contact houden met uw kinderen, dat maakt het leven aangenamer.

 • Bezig zijn, actief blijven en naar muziek luisteren.

 • Het was vroeger een armzalig feit dat ik meestal in mijn bed bleef liggen, nu sta ik op om mijn computer op te zetten en de hele wereld gaat open zonder dat ik iets van computer moet kennen.

 • Heb een verbeterde levenskwaliteit.

Contact:

 • bommasoft@telenet.be

Stay in touch: