גיבוש והיכרות

שיעור חינוך בנושא גבולות פנימיים

1. כל תלמיד מקבל בלון, מנפח אותו לאיזה גודל שהוא רוצה וקושר.

נשים לב שחלק מהתלמידים ינפחו לגודל הגדול ביותר וימתחו את הגבולות עד כמה שניתן, וחלק לא יסתכנו וינפחו לגודל בינוני רגיל.

2. נשאל את התלמידים מדוע בחרו לנפח בגודל הזה?

האם יש מישהו שהחליט לנפח ולנפח עד שהבלון יתפוצץ? (לא. כל אחד בשלב מסויים החליט לעצור).

- גבול פנימי זהו גבול שאנו מציבים לעצמנו, גבול שאנחנו אומרים לעצמנו: עד כאן!

3. ישיבה בזוגות:

עונים על השאלות הבאות:

א. גבול פנימי שיש לי. (למשל: חייב לישון 8 שעות בלילה. לא מתקרב לסיגריות...)

ב. הפעם האחרונה שהצלחתי לעמוד בו.

ג. הפעם האחרונה שרציתי לומר לא ולא הצלחתי...

4. דיון בכתה,.

- סיכום: זכותנו לעמוד על הגבולות שלנו מול עצמנו ומול הסביבה. וכמובן להיות רגיש לגבולות של אחרים.