Üdvözöljük Bojtor Károly honlapján

Különös festőpálya volt Bojtor Károlyé. A jelző így önmagában persze semmitmondó is lehetne, hiszen minden alkotói munkásság egyedi, egyszeri, megismételhetetlen. Bojtor Károly festészetét azonban olyan módszerbeli és stiláris sajátosságok jellemzik, amelyek nyomán egy különleges emberi-művészi magatartás körvonalazódik, és ebben szinte egybeforr az alkotó személyisége az alkotással.

A festő 1933-ban született a Nógrád megyei Mátraverebélyen. 1963-ban végezte el a budapesti Képzőművészeti Főiskolát, ahol Pap Gyula és Domanovszky Endre voltak a mesterei. 1960 óta rendszeresen kiállított, 1964-ben már önálló tárlatot rendezett szűkebb hazájában, Nógrád megye székhelyén. Már a pályakezdéstől megmutatkozott Bojtor Károly alaptermészetének egyik markáns, súlyos vonása: a hűség. Nemcsak a megismert, megszeretett helyszínekhez való ragaszkodására gondolok, hanem inkább arra, hogy pályája során mindig olyan helyeken időzött szívesebben, amelyek valamiképpen ráhangolódtak a korábbi látványok adta élményekre. A Nógrádból jött Bojtor Károly ezért vonzódott Sopronhoz, Nagymaroshoz, ahová sokáig vissza-visszatért, ez teszi érthetővé ragaszkodását Veszprémhez is, ahol élete utolsó húsz évében, 1999-ig élt és dolgozott.